Course: Geographical Excursion in the Czech Republic

« Back
Course title Geographical Excursion in the Czech Republic
Course code KGE/ECRG
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vančura Michal, Mgr. Ph.D.
 • Karvánková Petra, Mgr. Ph.D.
Course content
Preparation domestic excursion, or what not to forget !; Selection, preparation and documents and other materials to content and route excursion; Efficiency and safety when traveling with students; Preparing your own excursion to a selected region of the country.

Learning activities and teaching methods
Excursion
Learning outcomes
The aim is to demonstrate the selected regions of the Czech Republic in their natural, economic and social context, and given their history and significance. Students prepare beforehand selected topics related to the visited region so that together cover the entire spectrum of geographic issues. The partial aim of the course is students' understanding of the situation in the region visited, gaining the ability to prepare and implement domestic excursion for their future pupils. Students will gain practical skills while traveling and staying in a different geographic location.
Student competences after graduation of the subject result especially from the aims of the subject and the content of the subject.
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
Essay, Student performance assessment

100% attendance at the geographic excursion. Processing and presentation of its own output on the topic in the issue of physical and social geography of the visited area.
Recommended literature
 • Viz povinná studijní literatura z povinných předmětů Fyzická geografie ČR (KGE/GCR1G) a Sociální geografie ČR (KGE/GCR2G)..
 • BERGER, E., FUCHS, H. (2009):. Učíme děti učit se: praktické využití poznatků o školní komunikaci, učení a prezentaci. Fraus, Plzeň, 112 s..
 • GERSMEHL, P. (2008):. Teaching geography. Guilford Press, New York, 320 s.
 • KALHOUS, Z., OBST, O. A KOL. (2002):. Školní didaktika. Portál, Praha, 448 s.
 • KOTEN, T. (2006):. Škola? V pohodě!: metody, hry a formy práce pro realizaci učiva, pro dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí. Hněvín, Most, 285 s..
 • KUČEROVÁ, S. (2012):. Proměny územní struktury základního školství v Česku. ČGS, Praha, 209 s.
 • KÜHNLOVÁ, H. (1997):. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie. Karolinum, Praha, 55 s.
 • KÜHNLOVÁ, H. (1999):. Kapitoly z didaktiky geografie. Karolinum, Praha, 145 s.
 • KYRIACOU, CH. (2012):. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Portál, Praha, 164 s.
 • PASCH, M. (2005):. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha, 416 s..
 • PETTY, G. (2013):. Moderní vyučování. Portál, Praha, 562 s.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. A KOL. (2008):. Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. PřF, UK, 184 s.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2012):. Geografie: aktivně, aktuálně a s aplikacemi: Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi - projekt OPPA. P3K, Praha, 67 s..
 • SITNÁ, D. (2009):. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Portál, Praha, 150 s..
 • ŠUPKA, J., HOFMANN, E., MATOUŠEK, A. (1994):. Didaktika geografie II. Masarykova univerzita, Brno, 59 s.
 • ŠUPKA, J., HOFMANN, E. (1990):. Vybrané kapitoly z didaktiky regionální geografie. Masarykova univerzita, Brno, 66 s..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in geography (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in geography (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in geography (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Geography in public administration (3) Category: Geography courses - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in geography (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in geography (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in geography (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in geography (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer