Course: Human Geography of the Czech Republic

« Back
Course title Human Geography of the Czech Republic
Course code KGE/GCR2Z
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vančura Michal, Mgr. Ph.D.
 • Kraft Stanislav, doc. RNDr. Ph.D.
 • Karvánková Petra, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Position of the Czech Republic in the world and in Europe, changes of borders, integration of the Czech Republic into international structures 2. Demographic development, population density, demographic characteristics 3. Settlement development, settlement structure 4. Demographic characteristics 5. Basic characteristics of the historical development of the Czech economy, periodization, inertia, restructuring, 6. Sector structure of the Czech economy 7. Agricultural production of the Czech Republic 8. Industrial production of the Czech Republic 9. Mining industry, harvesting of raw materials, energy industry 10. Manufacturing industry 11. Transportation industry, services and foreign trade 12. Geography of tourist industry 13. Synthetic characteristics of the social-geographical regions of the Czech Republic, physical and human environment 14. Political map of the Czech Republic

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The aim of this seminar is to make students acquainted with social-geographic characteristics of the Czech Republic and its regions. In the seminar the students will be given basic facts about location, aspects and changes of the socio-geographic phenomena and processes in the region of the Czech Republic. The stress will especially be put on the following subjects: geographical location of the Czech Republic, historical-geographical development, development of the public administration in the region, population and its demographic structure, settlement structure, industry and its sector structure, agriculture, forest and water industry, transport industry, market, services, tourism and leisure industry, economic integration of the Czech Republic into the European structures and into the global economy, geographical regionalisation of the Czech Republic - socio-geographic regions and their description. In the seminar the students should use and extend the knowledge and skills gained in the previous general geography seminars, especially in those focused on human geography.
Student competences after graduation of the subject result especially from the aims of the subject (see.) and the content of the subject (see.).
Prerequisites
SOGZ2, SOG3Z
KGE/SOGG2
----- or -----
KGE/SOGZ2 and KGE/SOGG3
----- or -----
KGE/SOG3Z

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination

work up and recite 3 partial work on exercisings on engaged subject, further work up test - blind map with elements social geography CR, give over seminar paper
Recommended literature
 • BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2004):. The transformation od the Czech Agriculture after 1940. In: Drbohlav, D. et al. (eds.) Czech geography at he dawn of the milenium. Olomouc, ČGS, s. 279-293..
 • BIČÍK, I. (2010):. Vývoj využití ploch v Česku. Praha, ČGS, 250 s..
 • ČERMÁK, Z. (2004):. Migrafion aspects of the Suburbanization in the Czech Republic. In: Drbohlav, D. et al. (eds.) Czech geography at he dawn of the milenium. Olomouc, ČGS, s. 319-329..
 • DOSTÁL, P., HAMPL, M. (2004):. Formation of Regional Geovernement in the Czech Reublic. In: Drbohlav, D. et al. (eds.) Czech geography at he dawn of the milenium. Olomouc, ČGS, s. 243-255..
 • Hampl, M. a kol.:. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha, UK, 1996.
 • Hampl, M. a kol.:. Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. PřF UK, 328 s. 2001.
 • HAMPL, M. a kol. (1996):. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v ČR. Praha, UK, 395 s.
 • HAMPL, M. a kol. (2001):. Regionální vývoj: specifika čs. transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha, PřF UK, 328 s..
 • HAMPL, M. a kol. (2005):. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v ČR. Praha, UK, 147 s..
 • Häufler, V.:. Ekonomická geografie Československa. Academia, Praha, 640 s. 1984.
 • HÄUFLER, V. (1984):. Ekonomická geografie Československa. Praha, Academia, 640 s..
 • HRNČIAROVÁ, T. a kol. (2009):. Atlas krajiny České republiky Praha, Ministerstvo životníhoprostředí ČR, 331 s.
 • HUDEČEK, T. (2010):. ): Dostupnost v Česku v období 1991-2001: vztah k dojížče do zaměstnání a do škol. Praha, ČGS, 141 s..
 • Jančák, V., Götz, A.:. Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj. PřF UK, 81 s. 1997.
 • JANČÁK, V., GÖTZ, A. (1997):. Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj. Praha, PřF UK, 81 s..
 • Kučera, M.:. Populace České republiky 1918 - 1991. ČDS, SÚ AV ČR, Praha, 187 s.1994.
 • KUČERA, M. (1994):. Populace České republiky 1918 - 1991. Praha, ČDS, SÚ AV ČR, 187 s..
 • MARADA, M. (2010):. Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. Praha, ČGS, 165 s..
 • MIŠTERA, L. (1999):. Regionální geografie ČR. Socioekonomická geografie. Plzeň, ZU, 165 s..
 • OUŘEDNÍČEK, M. a kol. (2011).:. Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Praha, UK, Nakladatelství Karolinum, 137 s..
 • PERLÍN, R., HUPKOVÁ, M. (2011):. Venkov a venkované. Praha, UK, VC Rural,.
 • Řehák, S.:. Aktuální problémy ČR. Díl 6. Doprava. Scholaforum, Ostrava, 82 s. 1997.
 • Schelle, K.:. Vývoj veřejné správy v letech 1848-1948. Eurolex Bohemia, Praha, 389 s. 2002.
 • Toušek, V., Vančura, M.:. Aktuální problémy ČR. Díl 1. Průmysl. Scholaforum, Ostrava, 123 s. 1996.
 • Viturka, M. a kol.:. Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. ESF MU, Brno, 123 s. 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Geography in public administration (3) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in geography (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in geography (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in geography (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in geography (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in geography (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer