Course: Geography of the South Bohemian

« Back
Course title Geography of the South Bohemian
Course code KGE/GJOZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Rypl Jiří, Mgr. Ph.D.
 • Nováček Aleš, RNDr. et PhDr. Ph.D.
Course content
1. Geological conditions of South Bohemia region 2. Geomorphology and reliéf of South Bohemia region 3. Climatic conditions of South Bohemia region 4. Hydrology of South Bohemia region 5. Soil conditions of South Bohemia region 6. Biogeographical conditions of South Bohemia region 7. State of environment of South Bohemia region 8. Human geography of South Bohemia region 9. Geography of seats and population in South Bohemia region 10. Industry in South Bohemia region 11. Agriculture in South Bohemia region 12. Service in South Bohemia region I 13. Service in South Bohemia region II 14. Reserve

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Monitoring
Learning outcomes
Acquisition of information about physical- and human-geographical features of the South Bohemian region especially focused on typical phenomena of that area. Students will use skills gained during previous lessons from physical- and human geography of the Czech Republic. Physical geography of South Bohemia - physical-geographical position within the Czech Republic and Europe, geological development and structure, mineral resources, relief, climate, hydrology (the South Bohemian pounds and reservoirs), pedosphere, biosphere, natural landscape areas (national park and protected landscape areas in the South Bohemia). Human geography of South Bohemia - social-geographical position, population, migration, peculiarities of the South Bohemian settlements, settlement system, state administrations, local government, agriculture, industry, transport, services, tourism, regional development and future perspectives of the region, social-geographical regionalization and typology of the South Bohemian area.
Student competences after graduation of the subject result especially from the aims of the subject (see.) and the content of the subject (see.).
Prerequisites
None.

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination

Students works up the seminar work on a given subject (part A - Human Geography, part B - Physical Geography) ) - performance impositions engaged in exercising - (MS Office, ArcExplorer, ArcMap) and partial work on exercise in programme ArcView
Recommended literature
 • Různé statistické publikace a plánovací dokumentace.
 • Albrecht, J.:. Chráněná území ČR VIII. Českobudějovicko. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 806 s. 2003.
 • Hampl, M. a kol.:. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. PřF UK, Praha, 395 s. 1996.
 • Hampl, M. a kol.:. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. UK, Praha, 150 s. 1986.
 • Häufler, V.:. Ekonomická geografie Československa. Academia, Praha, 684 s. 1978.
 • Chábera, S. (ed.):. Jihočeská vlastivěda. Neživá příroda. Jihočeské nakladatelství, České Budějovice. 1985.
 • Chábera, S.:. Fyzický zeměpis jižních Čech. České Budějovice, PF JU, 1998.
 • Kopačka, L., Šíp, J., Štěpánek, V. (eds.):. Geografie cestovního ruchu. Skripta. Praha, PřF UK, 300 s. 2000.
 • Korčák, J.:. Vylidňování jižních Čech. Studie demografická. Spolek pro blaho venkova, Praha, 99 s. 1929.
 • Kubeš, J.:. Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. Katedra geografie, Pedagogická fakulta JU, České Budějovice, 160 s. 2000.
 • Mištěra, L. a kol.:. Geografie krajů ČSSR. SPN, Praha, 339 s. 1984.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Geography in public administration (3) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer