Course: Geography of the South Bohemia

« Back
Course title Geography of the South Bohemia
Course code KGE/GJOZK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Rypl Jiří, Mgr. Ph.D.
 • Nováček Aleš, RNDr. et PhDr. Ph.D.
Course content
1. Geological setting of the South Bohemian region 2. Geomorphology and Orography of the South Bohemian region 3. Climate and hydrology of the South Bohemian region 4. Soil and biogeographical relationships of South Bohemia area, to protect the environment and the state of South Bohemia 5. Human geography of the South Bohemian region - geography and population settlements 6. Industry of the South Bohemian region 7. Agriculture of the South Bohemian region 8. Tertiary sphere in the South Bohemian region

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
This discipline gives a basic idea about the charakter of the physical-geographical and human-geographical environment on the South Bohemia region. There are paralelly presented connection and relation of processes between the physical-geographical and human-geographical sphere.
This discipline gives a basic idea about the charakter of the physical-geographical and human-geographical environment on the South Bohemia region. There are paralelly presented connection and relation of processes between the physical-geographical and human-geographical sphere.
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
Combined exam

Seminar paper on a given topic with part of physical and socio-geographic.
Recommended literature
 • Různé statistické publikace a plánovací dokumentace.
 • Albrecht, J.:. Chráněná území ČR VIII. Českobudějovicko. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 806 s. 2003.
 • Hampl, M. a kol.:. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. PřF UK, Praha, 395 s. 1996.
 • Hampl, M. a kol.:. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. UK, Praha, 150 s. 1986.
 • Häufler, V.:. Ekonomická geografie Československa. Academia, Praha, 684 s. 1978.
 • Chábera, S. (ed.):. Jihočeská vlastivěda. Neživá příroda. Jihočeské nakladatelství, České Budějovice. 1985.
 • Chábera, S.:. Fyzický zeměpis jižních Čech. České Budějovice, PF JU, 1998.
 • Kopačka, L., Šíp, J., Štěpánek, V. (eds.):. Geografie cestovního ruchu. Skripta. Praha, PřF UK, 300 s. 2000.
 • Korčák, J.:. Vylidňování jižních Čech. Studie demografická. Spolek pro blaho venkova, Praha, 99 s. 1929.
 • Kubeš, J.:. Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. Katedra geografie, Pedagogická fakulta JU, České Budějovice, 160 s. 2000.
 • Mištěra, L. a kol.:. Geografie krajů ČSSR. SPN, Praha, 339 s. 1984.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer