Course: Human Geography III. (G. of Agriculture, Geographical Regionalization, Spatial Planning, Regional Development)

« Back
Course title Human Geography III. (G. of Agriculture, Geographical Regionalization, Spatial Planning, Regional Development)
Course code KGE/SOG3Z
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kubeš Jan, doc. RNDr. CSc.
Course content
1. Geography of agriculture - Introduction 2. Geography of agriculture - natural and social factors in agriculture 3. Geography of agriculture - geography of agricultural products, breedings animals, fishing and forestry 4. Geography of agriculture - typology agriculture, problems of sustenance and water - supply 5. Geographical regionalization 6. Space planning in CR - introduction to the landscape planning, development landscape planning, territorial planning materials 7. Space planning in CR - get - togethers of the process landscape planning, information sources for landscape planning and decision making 8. Space planning in CR - choice problems territorial city planning and provincial seats 9. Space planning in CR - technical and traffic infrastructure in landscape planning 10. Space planning in CR - landscape planning 11. Regional development - theory regional development, regional development at the level EU 12. Regional development - regional development at the state level CR 13. Regional development - regional development at the diotrict and municipality level 14. Reserve

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Monitoring
Learning outcomes
Acquisition of basic cognitions and skills from the geography of agriculture, geographical regionalization, territorial planning, landscape planning and regional development. Main solving themes - development and actual state of agriculture and geography of agriculture, natural- and social-economic factors in agriculture, typology of agriculture, geography of particular agrarian crops, breedings, fishery, forestry, partial and integral geographical regionalization, social-geographical regionalization and organization of public administration, theory and legislation of landscape planning, landscape planning and public administration, development of landscape and regional planning in Czechia, background papers and documents for landscape planning, selected problems of towns and villages, traffic and technical infrastructures, methods of landscape planning in agrarian and forest landscapes, regional policy, regional planning, regional development.
Student competences after graduation of the subject result especially from the aims of the subject (see.) and the content of the subject (see.).
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination

Work up and will vindicate seminar paper from space planning on engaged subject in requisite range and structure. Further work up and recite in small groups 2 work cartographic static sight from problems world's and ours geography agriculture.
Recommended literature
 • Bičík, I.:. Ekonomická geografie I. Geografie zemědělství. Praha, SPN, 105 s., 1982.
 • Blažek, J., Uhlíř, D.:. Teorie regionálního rozvoje. Karolinum, Praha, 211 s., 2002.
 • Gardner, B.:. European Agriculture: Policies, Production and Trade. Routledge, 233 s., 1996.
 • Hall, P.G.:. Urban and Regional Planning. Routledge, 248 s., 2002.
 • Hampl, M. a kol.:. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta UK, DemoArt, Praha, 395 s., 1996.
 • Hampl, M., Gardavský, V., Kühnl, K.:. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha, 255 s., 1987.
 • Jones, J.G. (ed.):. Agriculture and environment. Hemel Hempstead, Ellis Horwood Ltd., 200 p., 1993.
 • Kolektiv:. Agriculture in the European Union: statistical and economic informations 2003. Luxembourg, European Communities, 333 p., 2004.
 • Kubeš, J., Perlín, R.:. Územní plánování pro geografy. Praha, Karolinum, 89 s., 1998.
 • Kubeš, J.:. Vybrané postupy krajinného plánování. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 248 s., 1997.
 • Woods, M.:. Rural Geography: Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring. Sage Publications, 330 s., 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in geography (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer