Course: Introduction to the homeland study in the fieldwork

« Back
Course title Introduction to the homeland study in the fieldwork
Course code KGE/UVPTK
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Karvánková Petra, Mgr. Ph.D.
  • Nováček Aleš, RNDr. et PhDr. Ph.D.
Course content
Course is focused on: visiting the observatory, working with the basic map area, working with a compass, examples of geomorphological and hydrological phenomena and structures, visiting the weather station, visiting the protected area, examples of the problems of urban and rural structures, discussion of the master plan in the field, visiting the municipal office, visiting areas with environmental problems, work with instruments directly in the fieldwork.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Skills training
Learning outcomes
The aim of the course is show to students any elements, structures and processes in the landscape, previously discussed theoretically in geographic subjects for primary school and in other subject in educational field of RVP ZV: "Man and His World", and also show some of the options of teaching in fieldwork with students at primary school. Course is focused on: visiting the observatory, working with the basic map area, working with a compass, examples of geomorphological and hydrological phenomena and structures, visiting the weather station, visiting the protected area, examples of the problems of urban and rural structures, discussion of the master plan in the field, visiting the municipal office, visiting areas with environmental problems, work with instruments directly in the fieldwork.
Student competences after graduation of the subject result especially from the aims of the subject and the content of the subject.
Prerequisites
None.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Report about a geographical phenomenon or landscape elements in the visited areas including educational transformation.
Recommended literature
  • geografická a vlastivědná literatura o navštívených územích.
  • GERSMEHL, P.:. Teaching geography. Guilford Press, New York, 320 s. 2008.
  • ŘEZNÍČKOVÁ, D. A KOL.:. Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. PřF, UK, 184 s. 2008.
  • ŘEZNÍČKOVÁ, D.:. Praha a její okolí: region známý neznámý: vzdělávací modul geografie: výukový a metodický text: Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi - projekt OPPA. P3K, Praha, 60 s. 2012.
  • SITNÁ, D.:. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Portál, Praha, 150 s. 2009.
  • ŠUPKA, J., HOFMANN, E.:. Vybrané kapitoly z didaktiky regionální geografie. Masarykova univerzita, Brno, 66 s. 1990.
  • ŠVEC, V. a kol.:. Praktikum didaktických dovedností. 2. vyd. Pedagogická fakulta MU, Brno, 90 s. 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer