Course: The basic of human geography for primary school

« Back
Course title The basic of human geography for primary school
Course code KGE/ZSGNK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nováček Aleš, RNDr. et PhDr. Ph.D.
Course content
1. Human geography and homeland study for primary school 2. Population and settlement geography 3. The geography of production and nonproduction sphere 4. Regional geography of South Bohemian region 5. Regional geography of the Czech Republic I. 6. Regional geography of the Czech Republic II. 7. Regional geography of Europe and European Union 8. The geography of local region

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The goal of the subject is to introduce the basic character of humangeographical sphere of the world, at all geographical scales - Global, regional and local. The subject results from current curricular documents for the primary school. The main themes (generally, regionally and didactically) are: geography of population, settlement, agriculture, industry, transportation, services and recreation. The main aim is on the application of these themes in regional and above all at local geographical scale (geography of local region)
Result from the content and annotation of the subject.
Prerequisites
KGE/ZFGNK subject graduation
KGE/ZFGNK

Assessment methods and criteria
Oral examination

seminar paper, didactic aid, essay
Recommended literature
 • Atlasy světa a ČR s tematickými mapami.
 • Baar, V.:. Hospodářský zeměpis. Regionální aspekty světového hospodářství. Nakladatelství ČGS, Praha, 111 s. 2003.
 • Cole, J.P.:. Geography of the European Union. Routledge, 395 s. 1997.
 • Häufler, V.:. Ekonomická geografie Československa. Academia, Praha, 640 s. 1984.
 • Kühnlová, H.:. Kapitoly z didaktiky geografie. Karolinum, UK, Praha, 145 s. 1999.
 • Kyriacou, Ch.:. Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha, 155 s. 1996.
 • Mištera, L.:. Geografie regionů České republiky. PedF ZČU, Plzeň, 118 s. 1997.
 • Robek, A. (ed.):. Jihočeská vlastivěda. Národopis, Č. Budějovice, 250 s. 1986.
 • Semotanová, E.:. Historická geografie Českých zemí. (druhé aktualizované vydání). Historický ústav ČAV, Praha, 279 s + 28 příloh v záložce. 2002.
 • Skokan, L.:. Politickogeografický a geopolitický úvod do regionální geografie. UJEP, Ústí n. Labem, 232 s. 2001.
 • Šupka, J., Hofmann, E., Rux, J.:. Didaktika geografie I. Pedagogická fakulta MU, Brno, 104 s. 1993.
 • Viturka, M., Řehák, S., Vančura, M.:. Regionální geografie Evropy a ČR. Masarykova univerzita, Brno, 165 s. 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer