Course: Special Animal Genetics

« Back
Course title Special Animal Genetics
Course code KGZB/SGZ
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Večerek Libor, Ing. Ph.D.
Course content
Special genetics of farm animal - cattle, pigs, sheep, horses, poultry and small farm animals. Analysis heredity and variability in each species of farm animals. Genetics of health and resistance. Health state and hereditary diseaeses incidence in farm animal population.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
 • Preparation for credit - 10 hours per semester
 • Preparation for exam - 20 hours per semester
 • Semestral paper - 20 hours per semester
 • Class attendance - 56 hours per semester
Learning outcomes
The aim of this subject is to extend basic knowledge obtained by previous study of genetic disciplines by each species of farm animals and their effeciency property.
The student will be able to apply the acquired knowledge for the optimization of breeding procedures.
Prerequisites
Genetics I - KGV/GEN1, Genetics II - KGV/GEN2, Farm Animal Breeding - KGV/SHZ

Assessment methods and criteria
Oral examination

Prerequisite of routine work with information technologies and with database systems for solving tasks related to the study of inheritance of main production characters in basic livestock species.
Recommended literature
 • ČÍTEK J., ŘEHOUT V. et al. Genetické markery pro kvalitu masa a mléka. ZF JU Č. Budějovice, 28 s., 2010.
 • ČÍTEK J., ŘEHOUT V. et al. Organizační postupy pro odhalování skrytých přenašečů geneticky podmíněných poruch zdraví.
 • DVOŘÁK J. et al. Genetické základy šlechtění na kvalitu jatečných těl a hovězího masa s možností využití výkrmu býků. VÚCHS Rapotín, 121 s., 2004.
 • DVOŘÁK J., ŠRUBAŘOVÁ P. et al. Analýza vybraných genomických markerů mléka skotu. AF MZLU v Brně, 90 s., 2007.
 • KNOLL A., VYKOUKALOVÁ Z. Molekulární genetika zvířat. MZLU Brno, 106 s., 2002.
 • KOSOWSKA B. Genetyka zwierząt. AR Wroclaw, 131 s., 1999.
 • KUČERA J. et al. Šlechtění českého strakatého skotu. SCHČSS Praha, 92 s., 2004.
 • MILLAR P. et al. Mendelian inheritance in cattle 2000. Wageningen Pers, 590 s., 2000.
 • ŘEHOUT V. et al. Genotypizace genetických markerů. SCIPP v Č. Budějovicích, 60 s., 2006.
 • ŘÍHA J. et al. Reproduction in cattle improvement system. VÚCHS Rapotín, 144 s., 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Agricultural Biotechnology (2017) Category: Agriculture and forestry 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter