Course: Methodic of main subject

« Back
Course title Methodic of main subject
Course code KHV/QZNS4
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hudeček František, doc. CSc.
Course content
On web side

Learning activities and teaching methods
Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Student knows new methodic principles, modern schools and methods.
With profile of graduated student Student is able to teach the main subject at the high schools and basic music schools
Prerequisites
Finishing of the teaching praxis

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Finishing of the teaching praxis
Recommended literature
 • C.A.Martienssen:. Tvorive vyučovanie klavírnej hry.
 • E.Doležalová:. Metodika klavírní hry.
 • Hála, Sovák:. Hlas, řeč, sluch.
 • Husle, Roddová-Marlingová:. Zpěv.
 • J. Bar:. Pravý tón a pravé pěvecké umění.
 • L. Šimková:. Základy klavírního tónopohybu.
 • O. Lacina:. Problémy zpěvního hlasu.
 • P. Kočí:. Základy pěvecké techniky.
 • R. Rosner:. Bel canto a moderní hlasová pedagogika.
 • R. Vašek:. Otázky dnešního pěveckého umění.
 • V. Jůzlová:. Práce u klavíru.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching to play an instrument or singing for high and basic art schools (Master degree) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching to play an instrument or singing for high and basic art schools (Master degree) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer