Course: Didactics of information technology for primary education

« Back
Course title Didactics of information technology for primary education
Course code KIN/DITN
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Vaníček Jiří, doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
1. Basic didactical skills of the teacher 2. Aims of ICT education 3. Forms and methodology of teaching in computer lab 4. Thematical units: text editing, painting, using Internet 5. Grounds of algorithmisation, childrens' programming languages 6. Robotic toys, using for teaching of algorithmisation 7. Working with information, data handling 8. Teacher's preparation for teaching 9. Forms of work organization (groups, projects, individual approach) 10. Mistake and its analysis 11. Assessment of pupils work 12. Competence-oriented education 13. Creating of curricula

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The course in didactics of information technology has to prepare future primary school teachers for leading and preparation of this school subject. It touches basic topics, forms and methodology of work in computer lab.
The student is expected to be able to orientate in particular thematical units of teaching information technology at school. He/She will be able to understand the educational aims and methodology, to create school curricula, to use textbooks and lead the educational process at computer lab.
Prerequisites
ITT

Assessment methods and criteria
Student portfolio analysis

Active attendance on seminars (80 %).Elaboration of all short-dated homeworks (from week to week)Elaboration of the seminar work - educational tool or educational project for teaching ICT at primary school
Recommended literature
  • ČERNOCHOVÁ, M., KOMRSKA, T., NOVÁK, J. Využití počítače při vyučování.. Praha: Portál, 1998.
  • Vaníček, J. Informatika pro 1. stupeň základní školy. Brno: Albatros Media, 2012. ISBN 928-80-251-3749-9.
  • VANÍČEK, J. Metodická příručka k učebnici Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia. trojdílná sada.. Brno: Computer Press, 2004.
  • VANÍČEK, J. Přednášky z didaktiky informatiky a výpočetní techniky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: eAmos, 2003. http://www.pf.jcu.cz/vanicek/prednasky.html.
  • VANÍČEK, J. Přednášky z didaktiky informatiky a výpočetní techniky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: eAmos, 2003. http://www.pf.jcu.cz/vanicek/prednasky.html. Kroměříž, Spirála, 1995.
  • VANÍČEK, J., ŘEZNÍČEK, P. MIKEŠ, R. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia.trojdílná sada učebnic.. Brno: Computer Press, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer