Course: Didactics of informatics I

« Back
Course title Didactics of informatics I
Course code KIN/DIV1A
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Vaníček Jiří, doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
1. Basic teacher didactic skills 2. Aims of ICT education 3. Forms and methodology of teaching in computer lab 4. Thematical units: text editing, pianting, using the Internet 5. Algorithm development basics 6. Robotic toys: design, construction, control 7. Programming of robotic toys, using in education 8. Work with information, data handling 9. Lesson planning 10. Using textbooks and other sources 11. Educational unit leading 12. Forms of work organization (groups, projects, individual approach) 13. Mistake and its analysis 14. Pupils work evaluation

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The course in Didactics of Informatics is to prepare future teachers for managing and teaching the subject. It presents basic topics, forms and methods of work in the computer lab.
The student is expected to be able to understand the terminology and educational goals of infomratics at lower secondary school, to orientate himself in particular thematic units, to master any software being taught, to elaborate topics for computer-aided tuition in a didactic way, to plan lessons methodically.
Prerequisites
ITT

Assessment methods and criteria
Student portfolio analysis

Active attendance at seminars (80 %). Elaboration of three short-dated homeworks Elaboration of the seminar work - educational tool or educational project for teaching ICT
Recommended literature
  • ČERNOCHOVÁ, M., KOMRSKA, T., NOVÁK, J. Využití počítače při vyučování.. Praha: Portál, 1998.
  • KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné školy. učebnice.. Bratislava: SPN, 2003.
  • LESSNER, D., VANÍČEK, J.:. Bobřík učí informatiku. Seriál článků (6 dílů na různá témata). Matematika - fyzika - informatika, 2013-2016.
  • Roubal, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy,praktická učebnice. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3227-2.
  • VANÍČEK, J. Metodická příručka k učebnici Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia. trojdílná sada.. Brno: Computer Press, 2004.
  • VANÍČEK, J. Přednášky z didaktiky informatiky a výpočetní techniky.. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: eAmos, 2003.
  • VANÍČEK, J., ŘEZNÍČEK, P. MIKEŠ, R. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 1.-3. díl. Brno: Computer Press, 2004.
  • Vladimír Němec, Libuše Kovářová, Michal Jiříček, Pavel Navrátil. Informatika pro ZŠ - 1. díl . Computer Media, 2008.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in information technology (4) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in information technology (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): information technology and e-learning (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in information technology (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in information technology (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in information technology (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in information technology (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in information technology (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in information technology (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in information technology (4) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in information technology (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher training in physics and information technology (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter