Course: Geodesy II

« Back
Course title Geodesy II
Course code KKM/GEODB
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hánek Pavel, Ing. Ph.D.
Course content
A) Basic of mapping and expression of the landscape. Tachymetry. Control of vertical range. Profile and transection measurements. Obtainment of geodetical data necessary for projecting, building, reconstruction and maitenance. B) Determination of land areas and volumes. C) Basics of engineering geodesy. Simple setting-out exercises. Coordination. Setting-out of landscape. Principles of satelite navigation. D) State measuring service. Legal and physical subjects. Disorders in geodesy, licence, calculation of expenses in the engineering office.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Monitoring, Skills training, Laboratory
 • Preparation for credit - 24 hours per semester
 • Preparation for exam - 30 hours per semester
 • Class attendance - 48 hours per semester
 • Preparation for classes - 48 hours per semester
Learning outcomes
Practical application of geodesy and cartography taught in GEODI. Basic of legal norms and management.

Prerequisites
Knowledge of high school methematics and differential calculs. Knowledge of GEODA.
KKM/GEODA

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's work activities (technical works), Combined exam, Test

Recommended literature
 • Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb..
 • Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 • Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
 • Vyhláška č.233/2010 Sb. o základním obsahu technické mapy obce.
 • Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
 • Hánek, P. a kol. Stavební geodezie. Praha ČVUT, 2008.
 • Hánek, P. Webová stránka vyučujícího k předmětu GEODB.
 • Möser, M. - Müller, G. - Schlemmer, H. - Werner, H. Handbuch Ingenieurgeodäsie. 2000.
 • P. Hánek - P. Koza - P. Hánek (jr.). Geodézie pro SPŠ stavební. Praha, 2010. ISBN 978-80-86817-36-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Land Adjustment and Real Estate Trade (2010) Category: Agriculture and forestry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer