Course: Mathematics I

« Back
Course title Mathematics I
Course code KMA/8M1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Koldová Helena, doc. RNDr. Ph.D.
 • Hašek Roman, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction to geometry. 2. Geometric shapes in the plane. 3. Polygons. 4. Line length. Dimensions of space. Content. Use of a square network. Angle measurement. 5. Regular polygons. Plane coverage. Symmetry. 6. Geometric shapes in three-dimensional space. 7. Stereometry. Display a three-dimensional shape. Free parallel projection. 8. Combined projections of a three-dimensional shape. Cubic buildings. Dimensioned projection. 9. Planimetry. Plane symmetry. Geometric representations. Conformity in the plane. 10. Axial symmetry. Axially symmetric shapes. Central symmetry. Centrally symmetrical shapes. 11. Displacement. Turn. Offset mirroring. 12. Composing geometric representations. 13. Similarity. Similar views in the plane and in space. 14. Theorems about the similarity of triangles.

Learning activities and teaching methods
 • Class attendance - 26 hours per semester
Learning outcomes
Introduction to the development of geometry, its position in mathematics and specifically with the concepts of geometric shapes, geometric representations (identical, similar, topological), measurement of geometric shapes, stereometry, computer-aided teaching of geometry.
The student will acquire basic knowledge of elementary geometry and gain an overview of its development and role in mathematics and mathematics teaching.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Solving homework assignments, 2 written tests during the semester, oral exam.
Recommended literature
 • Binterová, H., Fuchs, E., Tlustý, P. Matematika Geometrie a Aritmetika, řada učebnic pro 6. až 9. ročník základní školy a víceletá gymnázia.. Plzeň: Nakladatelství Fraus., 2009.
 • Binterová, H., Fuchs, E., Zelendová, E. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.. Praha: NÚV, 2015.
 • Hašek, R. Úvod do geometrie (studijní text) [online].. 2019.
 • Hejný, M., Novotná, J., Stehlíková, N. (Ed.). 25 kapitol z?didaktiky matematiky.. Praha: PedF UK., 2004.
 • Kuřina, F. Matematika jako pedagogický problém.. Hradec Králové: Gaudeamus., 2016.
 • Kuřina, F. 10 geometrických transformací.. Praha: Prometheus., 2002.
 • Kuřina, F. 10 pohledů na geometrii.. Praha: Akademie věd České republiky., 1996.
 • Odvárko, O., Kadleček, J. Přehled matematiky pro ZŠ a víceletá gymnázia.. Praha: Prometheus., 2004.
 • Voráčová a kol. Atlas geometrie. Geometrie krásná a užitečná.. Praha: Academia., 2012.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester