Course: Methods of Information Processing 1

« Back
Course title Methods of Information Processing 1
Course code KMI/MZI
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction unspecified
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Chládek Petr, Mgr. Ph.D.
 • Remeš Radim, Mgr.
 • Vocetková Klára, Mgr.
 • Fiala Jan, RNDr. et PhDr. Ph.D.
Course content
1. The concept of information, information sources 2. Information resources, online library catalogs, search 3. Primary and secondary information sources, on-line library catalogues 4. Bibliography databases, information searching 5. Citing information resources, citation standards, citation software 6. Ethics in science, plagiarism 7. Web services on the Internet, website creation 8. Digital processing of graphic materials, GIMP program 9. Digital sound processing, Audacity program 10. Digital video processing, Shotcut program 11. Creating a presentation in the appropriate software, specifics of oral presentation 12. Abstract of qualification work 13. Business process visualization - creation of UML documents, mind map

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
 • Class attendance - 32 hours per semester
 • Semestral paper - 25 hours per semester
 • Preparation for credit - 25 hours per semester
 • Preparation for exam - 30 hours per semester
Learning outcomes
The course is targeted at the practical utilisation of information technologies with an emphasis on scientific work. It consists of three parts, characterized as searching, management and presentation of information. The student will complete partial homework assignments. An e-learning environment is exploited throughout the course.
The student is oriented in an e-learning environment. He/she will perform practical skills in the area of searching, management and presentation of information: citation norms, bibliography databases, simple management of graphical, audio and video materials, preparation of scientific texts, basic principles of oral presentation.
Prerequisites
The course has no prerequisities.

Assessment methods and criteria
Analysis of student's work activities (technical works), Combined exam

Completing at least 10 partial projects in an e-learning environment. Exam test with 20 tasks. Evaluation for the test: 19 and 20 points - "výborně" 17 and 18 points- "výborně minus" 15 and 16 points - "velmi dobře" 13 and 14 points - "velmi dobře minus" 10 and 12 points - "dobře" 9 points and less - "nedostatečně"
Recommended literature
 • Beneš, Pavel. Informace o informaci, aneb, Nový pohled na tento svět. Praha, 2019. ISBN 978-80-86936-51-2.
 • Černý, Michal. Informační a učící se společnost. Brno: Paido, 2017. ISBN 978-80-7315-263-5.
 • HALL, George M., ed. Jak připravit úspěšnou přednášku. Praha: Galén, 2006. ISBN 978-80-7262-422-9.
 • Koopman, Colin. How we became our data: a genealogy of the informational person. Chicago: The University of Chicago Press, 2020. ISBN 978-0-226-62644-4.
 • Ledden, Emma. Úspěšná prezentace: získejte si své publikum krok za krokem. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-2912-1.
 • Putnová, Anna. Etika v práci s informacemi. Praha, 2020. ISBN 978-80-01066-68-3.
 • Steinerová, Jela, Ondrišová, Miriam. Informačná veda: výkladový slovník. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-223-4866-9.
 • Stuart, David. Practical data science for information professionals. London: Facet Publishing, 2020. ISBN 978-1-78330-344-1.
 • Szotkowská Lacková, Eva. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. Písek, 2019. ISBN 978-80-270-5293-6.
 • Široký, Jan a kol. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-340-7.
 • Vojčeková, Katarína. Prezentace, školení, kurz, přednes, přednáška, studium: afirmace andělům. Chodský Újezd: Konzultační studio, 2020. ISBN 978-80-88388-19-7.
 • Zimdars, Melissa, McLeod, Kembrew. Fake news: understanding media and misinformation in the digital age. London, 2020. ISBN 978-0-262-53836-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Management of Commerce (4) Category: Economy 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Accounting and Financial Management (4) Category: Economy 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Financial and Insurance Mathematics (4) Category: Mathematics courses 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Agribussines (2014) Category: Agriculture and forestry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Structural Policy of the EU for Public Administration (4) Category: Economy 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Management and Business Economics (4) Category: Economy 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Management of Commerce (4) Category: Economy 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Economics Study plan (Version): Management and Business Economics (3) Category: Economy 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Agricultural and handling technology (2016) Category: Agriculture and forestry 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer