Course: Applied Leisure Time Education

« Back
Course title Applied Leisure Time Education
Course code KPD/KAPVČ
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kočerová Martina, Mgr. Ph.D.
Course content
- system of upbringing in the free-time pedagogy (formal,non-.formal and informal upbringing in practice) - the particular institutions and their participation in the conditions of the free-time activities - the types of the free-time pedagogues,their personalities,motivation,preparing and practice - The selected proceedings as to the free-time pedagogy (pedagogy of experience,animation,street-work) - the free-time pedagogy for adults - the specific social groups and how to apply the principles of the free-time pedagogy - educational sense of the participation of children and young people in the local and regional way of life as well as its influence towards the institutions within the range of the free-time activities - the basic documents which affect the free.time pedagogy in the CzechRepublicv and Europe - the basic legal norms of the free-time pedagogical activities - the structures and institutions of the Council of Europe and European Union relating to the problems of childrens and young people

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
to provide the students with orientation in the system of the free-time pedagogy as well as to its application,including the basic social and educational milieu.
The graduate is able to define the actual problems of free-time pedagogy. He(she) knows the possibilities of their solving. He(she) is able to elaborate an educational project for the particular categories of the customs.
Prerequisites
The fundamental knowledge in subjects of leisure pedagogy, psychology and pedagogy.

Assessment methods and criteria
Oral examination, Student performance assessment

Participation in the seminars, oral examination concerning the themes within the given subject.
Recommended literature
 • Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 - 2013. Dokument MŠMT. www.msmt.cz.
 • Čech, P. (ed). Výchova a volný čas 2.
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 978-80-246-0139-7.
 • Hofbauer, B.:. Děti, mládež a volný čas. Praha, Portál 2004..
 • Hofbauer B. Kapitoly z pedagogiky volného času. České Budějovice, 2010. ISBN 9788073942403.
 • Hofbauer B. Participace dětí a mládeže na životě společnosti. Evropské struktury a jejich aktivity. Nučice, 2003.
 • Hofbauer, B. Participace dětí a mládeže na životě společnosti. Přání, potřeba nebo reálná možnost?. Praha - IZV MŠMT, 2002.
 • KAPLÁNEK, M. Animace. Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0565-4.
 • Kaplánek M. Čas volnosti - čas výchovy. Praha, 2012. ISBN 9788026204503.
 • Kaplánek, M (ed).). Volný čas a jeho význam ve výchově. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-247-6522-8.
 • Kaplánek, M. (ed.). Výchova a volný čas. Sborník příspěvků 1. mezinárodní konference o výchově a volném čase.. Č. Budějovice JU, 2006.
 • Opaschowski Horst. Pädagogik der freien Lebenszeit. 1996.
 • Pávková, J. a kol. Pedagogika volného času.. Praha, Portál, 1999.
 • Rojek Chris. Leisure theory: principles and practices. 2005.
 • Sak, P. Proměny české mládeže v pohledu sociologických výzkumů.. Praha, Petrklíč, 2000.
 • Spousta, V. Teoretické základy výchovy ve volném čase.. Brno, MU, 1996.
 • Stebbins Robert. The idea of leisure: first principles. 2012.
 • Vážanský, M. - Smékal, V. Základy pedagogiky volného času.. Brno, Paido, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter