Course: Christian Fundamentals in European Culture

« Back
Course title Christian Fundamentals in European Culture
Course code KPD/KKŘKO
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Svobodová Zuzana, PhDr. Ph.D.
Course content
Source information. Europe - tribe, people, value. Culture - historical system. Forms of European culture. Religion(s) of Europe, myth about Europe. Christian values. European values. Europe and human rights.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Written action (comprehensive tests, clauses), Projection, E-learning
Learning outcomes
The reflection of values in European culture To identify the variety of value systems Understanding the role of Christianity in European culture Understanding European culture from theological and philosophical point of view
To define "culture". To identify fundamental values in European culture. To explain differences of value systems from historical point of view. To explain differences of value systems from religious point of view. To compare influences of religion on European culture. To discuss recent religious impact on European culture.
Prerequisites
None.

Assessment methods and criteria
Essay, Student performance assessment, Questionnaire

paper, critique: 1320 - 1760 words
Recommended literature
 • Berry, John Anthony. Yves Congar's Vision of Faith. Roma, 2019. ISBN 978-88-7839-410-0.
 • BOUZEK, Jan. Vznik Evropy. Praha: Triton, 2013. ISBN 978-80-7387-670-8.
 • Dawson, Ch. Porozumět Evropě. ISBN 80-7113-138-5.
 • Dorotíková, S.:. Hodnoty a vzdělání.. Praha. PedF UK., 1997. ISBN 80-86039-18-8.
 • Funda, O.:. Sekularizované křesťanské tradice v evropské kultuře in..
 • FUNDA, O. Sekularizované křesťanské tradice v evropské kultuře in DOROTÍKOVÁ, S. Hodnoty a vzdělání. Praha:PedF UK, 1997. ISBN 80-86039-18-8.
 • Funda, O. :Znavená Evropa umírá. Praha. Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-944-8..
 • Halík, T.:. Víra a kultura.. Praha. Zvon., 1995. ISBN 80-7113-117-2.
 • Hanuš, J., Vybíral, J.:. Evropa a její duchovní tvář.. Brno. CDK., 2005. ISBN 80-7325-071-3.
 • HAVEL, Václav. Evropa jako úkol: Výběr z projevů 1990-2009. Praha: Knihovna Václava Havla, 2014. ISBN 978-80-87490-09-9.
 • JANTAČ, Petr. Hledání Evropy. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-372-1.
 • Koci, Martin. Thinking Faith After Christianity: A Theological Reading of Jan Patočka's Phenomenological Philosophy. SUNY Press, 2020. ISBN 978-1-4384-7893-7.
 • Küng, H.:. Být křesťanem: Křesťanská výzva.. Brno.CDK., 2000. ISBN 80-85959-76-3.
 • MARITAIN, Jacques. Man and the state. Chicago: University of Chicago Press, 1961.
 • Palouš, R.:. Středověk a časování.. Praha.Vyšehrad., 2000. ISBN 80-7021-411-2.
 • Palouš, R. Světověk a časování. Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-411-2.
 • Patočka, J.:. Evropa a doba poevropská. Praha, Lidové noviny, 1992.
 • Patočka, J.:. Péče o duši I-III.. ISBN 80-86005-24-0.
 • Pechar, J. ed. Člověk v moderních vědách. Praha.Fil. ústav ČSAV., 1992. ISBN 80-7007-028-5.
 • Poláková, J. Filozofie dialogu: uvedení do jednoho z proudů filozofického myšlení 20. století. Praha, 1993. ISBN 80-70087-035-.
 • PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy. Praha: Vyšehrad, 2018. ISBN 978-80-7429-977-3.
 • Rémond, R. Náboženství a společnost v Evropě.. Nakladatelství lidové noviny, 2003.
 • Rémond, René. Religion and Society in Modern Europe. Malden, Mass.: Blackwell Publishers, 1999. ISBN 06-312-0818-6.
 • Scherer, G.:. Základní fenomény lidského bytí očima filozofie.. Kostelní Vydří. Karmelitánské nakl., 2007. ISBN 978-80-9192-979-6.
 • Skalický, K.:. Křesťanství a evropská civilizace.. Mnichov: Opus bonum/Řím křesťanská akademie, 1985.
 • Skalický, K. Za naději a smysl. null. Praha, Zvon,/České katolické nakladatelství, 1996. ISBN 80-7113-150-4.
 • Sloterdijk, P.:. Na jedné lodi: pokus o hyperpolitiku.. Olomouc.Votobia., 1997. ISBN 80-7198-151-6.
 • Sloterdijk, P.:. procitne Evropa?: myšlenky o programu jedné světové velmoci na sklonku věku její politické absence.. Olomouc.Votobia., 1996. ISBN 80-7198-095-1.
 • Sousedík, Stanislav. Svoboda a lidská práva. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-036-7.
 • Umlauf, V.:. Evropské cesty k vlastnímu Já.. Brno.CDK., 2002. ISBN 80-7325-022-0.
 • VOEGELIN, Eric. Zkušenost a symbol. Brno: CDK, 2015. ISBN 978-80-7325-351-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter