Course: Experiential Education 2

« Back
Course title Experiential Education 2
Course code KPD/KPEZ2
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kočerová Martina, Mgr. Ph.D.
Course content
First part of the half: individual studying of literature

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Written action (comprehensive tests, clauses), E-learning
Learning outcomes
It is based on experience which students got from previous experiential course (with various types of experiential programs). Students get to know various principles and methods of Experience based education - it can confront with the use of these methods by instructors on the course they passed.
Students get basic skills of principles and methods of Experience based education; they try to present some types of experiential activities.
Prerequisites
subject Pedagogika zážitku I. (KPD/KPEZ1)

Assessment methods and criteria
Colloquium

studying literature given by examinator two aplication projects based on the literature attandance on final colloquium (exam)
Recommended literature
  • Bauer H.G. Erlebnis und Abenteuerpaedadogik. München, Hampp 1987. Bauer, H.G. - Nicolai, W.: Erlebnispaedagogik in der socialen Arbeit, Lueneburg, Neubauer 1989. Fischer, D. - Klawe, W, - Thiesen, H.J.: (Er)leben stat reden. Erlebnispädagogik in der offener Jugendarbeit, Weinheim, München, Juventa 1991. Neubert, W.: Das Erlebnis in der Pädagogik, Lueneburg, Neubauer. 1990.
  • Franc, D.; Martin, A.; Zounková, D. Učení zážitkem a hrou.. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9.
  • Hanuš, R. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
  • Kirchner, J. Psychologie prožitku a dobrodružství. Brno: Cpress, 2009. ISBN 978-80-251-2562 .
  • Numan, J. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem.. Praha, 1999. ISBN 80-7178-292-0.
  • Sýkora, J. Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času.. Hradec Králové, 2006. ISBN 80-7041-380-8.
  • Vasiljuk, F.J. Psychologie prožívání, Praha, Panorama 1989. Vážanský, M.: Volný čas a pedagogika zážitku, Brno, Masarykova univerzita 1992. Vážanský M.: Pedagogika volného času, 2. doplněné a upravené vydání, Brno, Print-Typia 2001. Ziegespeck, J.: Erlebnispedagogik. Rueckblick - Bestandaufnahme - Ausblick, Lueneburg. Neubauer 1990. Zeitschrift für Erlebnispädagogik..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester