Course: Man in Postmodern Society

« Back
Course title Man in Postmodern Society
Course code KPD/KPROM
Organizational form of instruction Lecture
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction eLearning
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Svobodová Zuzana, PhDr. Ph.D.
Course content
1) The circumscription of the conception. 2) The rationality versus tradition in modernism and rationality like an European tradition in the postmodernism. 3) The science like an authority in modernism and the postmodernism crisis of the basis of the science. 4) Atomism and its variations. 5) The deconsecration in modernism and the opposite in postmodernism.

Learning activities and teaching methods
Work with text (with textbook, with book), Written action (comprehensive tests, clauses), E-learning
Learning outcomes
The aim of this course is to introduce the change of a paradigm of thinking between modernism and postmodernism to the students.
Each student will gain the ability to appraise critically the changes in thinking of modernism and postmodernism.
Prerequisites
None.

Assessment methods and criteria
Essay

Paper, critique: 1320 - 1760 words.
Recommended literature
 • Austin, J. L. Jak udělat něco slovy. Praha, 2000.
 • Berry, John Anthony. Yves Congar's Vision of Faith. Roma, 2019. ISBN 978-88-7839-410-0.
 • Camus, A. Cizinec. Praha: Garamond, 2009.
 • Camus, A.:. Člověk revoltující. Praha, Garamond, 2007.
 • Camus, A. Léto. Praha: Hynek, 1999.
 • Camus, A. Pád. Praha: Garamond, 2006.
 • Derrida, J. Násilí a metafyzika. FÚ AV ČR, Filosofia, Praha. 2002.
 • Derrida, J. Víra a vědění. Praha: Mladá fronta, 2003.
 • Derrida, Jacques:. Texty k dekonstrukci. Bratislava, 1993.
 • Guardini, R. Konec novověku. Praha, 1992.
 • Koci, Martin. Thinking Faith After Christianity: A Theological Reading of Jan Patočka's Phenomenological Philosophy. SUNY Press, 2020. ISBN 978-1-4384-7893-7.
 • Kuhn, T. S. Struktura vědeckých revolucí. Praha, 1997.
 • Lévinas, E. Etika a nekonečno, Praha 1994.
 • MacIntyre, A. Whose Justice? Which Rationality. Notre Dame, 1984.
 • Marcel, G. Obrazoborec. Nevyzpytatelná. Brno: Větrné mlýny, 2003. ISBN 80-86151-64-6.
 • Murphy, N. Anglo-american Postmodernity. Oxford, 1997.
 • Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. ISBN 80-902628-7-2.
 • Neubauer, Z. Smysl a svět. Praha, 2001.
 • Palouš, R. Světověk a časování.. Praha: Vyšehrad, 2000.
 • Patočka, J.:. Evropa a doba poevropská. Praha, 1992.
 • Patočka, J.:. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha, 1991.
 • Pechar, Jiří. Problémy fenomenologie: od Husserla k Derridovi. Praha: Filosofia, 2007. ISBN 978-80-7007-265-3.
 • Ricoeur, P.; Marcel, G. Rozhovory. Brno: Vetus Via, 1999.
 • Ricoeur, Paul:. Úkol hermeneutiky. Praha, 2004.
 • Sartre, J.-P. Being and nothingness: a phenomenological essay on ontology. New York: Pocket Books, 1978. ISBN 06-718-2433-3.
 • Svobodová, Z. Kainovo znamení: Nezabiješ. Praha, 2004.
 • Vokoun, J. K rekonstrukci teologie po konci novověku. ČB, 2008.
 • Vokoun, J. Postkritický proud v současné angloamerické teologii. Praha, 2009.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Ethics in Social Work (2013) Category: Social sciences - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2015) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Teacher of Religion and Ethics (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter