Course: Selected Topics of Religious Education

« Back
Course title Selected Topics of Religious Education
Course code KPD/KSTNP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English, German
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Havel Tomáš Cyril, Mgr. Dr. theol.
Course content
- the question for truth in religious education (critical thinking, dialogue) - the challenges of diversity for religious education - the contribution of religious education to questions of identity - media as a place for religious education (digital world as a source of educational stimuli) - religious pedagogy and personal development - school spirituality and the development of the school as an organisation - the claim of authenticity and sacramental catechesis - inter-subject relations and the subject of religion

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
This course thematizes and discusses selected topics in religious pedagogy.
The student possesses basic insights in contemporary theories of religious pedagogy. The student understands the relationship between religious pedagogy and the other human sciences, and in particular can explain the ways in which religious pedagogy makes use of the different perspectives of these sciences in the situation of religious education.
Prerequisites
unspecified
KPD/KNONP
----- or -----
KPD/NONP

Assessment methods and criteria
Oral examination

Study of basic literature and certification of knowledge in an oral examination
Recommended literature
 • Boschki, R. Einführung in die Religionspädagogik. 2008.
 • Grom, B. Nábožensko-pedagogická psychológia. Trnava: Spolek sv. Vojtecha. 1992.
 • Grom, B. Religionspsychologie. München, 2007.
 • Grümme, B. Menschen bilden? Eine religionspädagogische Anthropologie. Freiburg, 2012.
 • Jakobs, M. Neue Wege der Katecheze. München, 2010.
 • Muchová, L. Budete mými svědky. Dialogické rozvíjení křesťanské identity ve světonázorově pluralitní společnosti? Pedagogická výzva.. Brno, 2011.
 • Muchová, L. Cíle a cesty k hlubšímu lidství: Didaktika náboženství v České republice pro 21. století. České Budějovice, 2017.
 • Muchová, L. Náboženská edukace v současné společnosti. Ružomberok.
 • Muchov8, L. Vyslovit nevyslovitelné. Didaktika uvádění do světa symbolů.. Brno, 2005.
 • Muroňová, E. Spirituální dimenze kultury školy na základní škole na příkladu ČR. Brno, 2011.
 • Nipkov, K. E. Bildung in einer pluralen Welt.. Güttesloh, Freiburg, 1998.
 • Schmidt,G.R. Religionspädagogik. Ethos, Religiosität, Glaube in Sozialization und Erziehung. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht,. 1993.
 • Schweitzer, F., Englert,R., Schwab, U., Ziebertz, H.-G. (eds.). Welche Religionspädagogik ist pluralitätsfähig?: Strittige Punkte und weiterführende Perspektiven. Freiburg, 2012.
 • Schweitzer, F., Englert,R., Schwab, U., Ziebertz, H.-G. Entwurf einer pluralitätsfähigen Religionspädagogik.. Güttersloh, Freiburg, 2002.
 • Smahel, R. Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte v křesťanské rodině. Olomouc: Matice cyrilometodějská,. 1993.
 • Ziebertz, H.-G., Kalbheim, B., Riegel, U. Religiöse Signaturen heute. Ein religionspädagogischer Beitrag zum empisichen Jugendforschung.. Freiburg, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Theology (2012) Category: Philosophy, theology 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer