Course: Sports Education 1

« Back
Course title Sports Education 1
Course code KPD/KSV1
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Chyzy Hana, Dr. phil.
Course content
Coach - educator Specifics of sports training children Concept and stages of training children Coordination, endurance and strengthening exercises Team sports in child age Didactic aspects of motor learning Flexibility exercises with the youngest children

Learning activities and teaching methods
Individual preparation for exam
Learning outcomes
Acquiring knowledge bases, specifics and principles of sports training children
Acquisition of theoretical foundations to manage sports training children
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
Seminar work

Seminar including the example of practice life.
Recommended literature
  • Dvořáková, H. Sportujeme s nejmenšími dětmi. TeMi CZ, Velké Bílovice, 2009. ISBN 978-80-87156-26-1.
  • Hondík, J.; Krejčí, M.; Řepka E. Didaktika školní tělesné výchovy dětí mladšího školního věku. České Budějovice: Jihočeská univerzita 1995..
  • Perič T. Sportovní příprava dětí. Praha, 2004. ISBN 80-247-0683-0.
  • Slepička, P. Psychologie koučování, Olympia, Praha. 1987.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester