Course: Basics of Visual Expression

« Back
Course title Basics of Visual Expression
Course code KPD/KZAVP
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Filip Michal, PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Cikánová, Karla. Kreslete si s námi. 2. vyd. Praha : Aventinum, 1997. ISBN 80-7151-015-7.
  • Cikánová, Karla. Malujte si s námi. 2. vyd. Praha : Aventinum, 1996. ISBN 80-85277-84-0.
  • Cikánová, Karla. Objevujte s námi textil. 1. vyd. Praha : Aventinum, 1996. ISBN 80-85277-85-9.
  • Šamšula, Pavel. Obrazárna v hlavě. [Díl] 1-2, Výtvarná čítanka pro 2.-5. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Práce, 1996. ISBN 80-208-0380-7.
  • Uždil, Jaromír; Zhoř, Igor. Výtvarné umění ve výchově mládeže. Praha : SPN, 1966.
  • Vondrová, Petra. Výtvarné techniky pro děti : hry a výtvarné činnosti pro děti ve věku od 4 do 9 let. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-583-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter