Course: Follow-up Course in Teaching Methods

« Back
Course title Follow-up Course in Teaching Methods
Course code KPD/PFMDS
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zbudilová Helena, doc. PhDr. Ph.D.
 • Bauman Petr, PaedDr. Ph.D.
Course content
1-6: Educational field " Man and Society" educational branch " Civic Education" according to the requirements of The Framework Educational Programme for Basic Schools (including educational contents " Man in a Society", " Man as an Individual", " State and Economy", " State and Labour", "International Relations", " Global World"). 7-12: Educational field " Man and Society"- educational branch " Civic and Social Scientific Basis" according to the requirements of The Framework Educational Programme for Secondary Grammar Schools (" Man as an Individual", " Man in a Society", " Citizen in a State", " Citizen and Law", " International Relations", " Global World", " Introduction to Philosophy and Religious Study"). 13-14: Selected educational contents of The Framework Educational Programme for Secondary Professional/Specialized Schools)

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is deepening of intersubject cooperation and integration of social scientific subjects with other subjects being taught at basic and secondary schools in the way which guides students to critical reflection of social real life, assessing various approaches towards problem solving in everyday practice and towards application of the knowledge. It will proceed from a particular another branch being studied by students.
Teaching knowledge and skills in the framework of professional training.
Prerequisites
None.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's language skills

Active participation in seminars, continuous working out given tasks.
Recommended literature
 • Edukace času: EduČas: výukové materiály, pracovní listy a příprava na hodiny pro učitele dějepisu, výchovy k občanství a základů společenských věd.. Ostrava: Moravskoslezský kraj., 2012.
 • Hořejšová, D. Didaktika občanské nauky a základů společenských věd.. Praha: Naše vojsko., 1996.
 • Hořejšová, M. Didaktika občanské nauky a základů společenských věd.. Praha: Naše vojsko., 1994.
 • Kalhous, Z., Obst, O. Školní didaktika.. Praha: Portál., 2009.
 • Labischová, D., Labisch, M. Metodika výuky občanské výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe. Náměty pro začínající učitele.. Ostrava: OU., 2010.
 • Mudrychová, J. Základy společenských věd: 25 podrobně zpracovaných témat.. Třebíč: Radek Veselý., 2001.
 • Ondráčková, J. Výchova k občanství: manuál pro učitele občanské výchovy na druhém stupni základní školy a v nižších ročnících víceletých gymnázií.. Praha: Fortuna., 1999.
 • Plch, J. Mezipředmětové vztahy a specifika výchovněvzdělávacího procesu.. Praha: SPN., 1987.
 • Richard E. Mayer and Patricia A. Alexander (eds.). Handbook of research on learning and instruction. New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-83175-9.
 • Silberman, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: osvědčené způsoby efektivního vyučování.. Praha: Portál., 1997.
 • Tomeček, S. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe ? náměty pro začínající učitele.. Ostrava: OU., 2010.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher Training of Basics of Social Sciences and Civic Education for High and Secondary School (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher Training of Basics of Social Sciences and Civic Education for High and Secondary School (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -