Course: Educational Events: their Preparation and Realization

« Back
Course title Educational Events: their Preparation and Realization
Course code KPD/PRA
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kočerová Martina, Mgr. Ph.D.
Course content
Students participating in the preparation and implementation of educational events under the teacher's guidance, totaling 45 hours. Topics for theoretical study: - Designing - Group dynamics; group and team roles - Meetings of the implementation team - Services for participants - Promotion - Financing - Final Report and other documentation - Specific skills trainer: first aid, presentations and the like. + Block teaching in the range of 3-5 days (realization of educational events)

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work activities (workshops), Graphic and art activities, Activating (simulations, games, drama)
 • Field trip - 35 hours per semester
 • Semestral paper - 5 hours per semester
 • Class attendance - 5 hours per semester
Learning outcomes
This subject aims to apply knowledge and experience from the previous courses of Experiential education. Students try to plan and organize experiential course.
Students will gain experience in teamwork in the organization of the event, as well as learn the techniques and marketing of games and other activities; in practice they also learn to apply the principles of free time pedagogy.
Prerequisites
subject Metodiky zájmových činnosti (KPD/MZČ) teacher-student agreement

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Systematic student observation

100% attandance on classwork Submitting the final report prepared and implemented an action that reflects a mastery of theoretical themes of the course.
Recommended literature
 • ? Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů..
 • Vyhláška 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti..
 • Vyhláška 410/2005 Sb., hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí..
 • ČINČERA, J. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1974-0.
 • Franc, D.; Martin, A.; Zounková, D. Učení zážitkem a hrou.. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9.
 • HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • HORNEK, S. Jak vytvořit úspěšnou reklamu. Myslete jinak než ostatní ? úspěšné letáky v praxi. [online]..
 • KAPLÁNEK, M. Animace. Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0565-4.
 • KIRCHNER, J. Psychologie prožitku a dobrodružství. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2562-5.
 • PLAMÍNEK, J. Komunikace a prezentace. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4484-1.
 • PLAMÍNEK, J. Vedení porad. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4118-5.
 • Sýkora, J. Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času.. Hradec Králové, 2006. ISBN 80-7041-380-8.
 • ŠŤÁVA, A. Marketing menších firem 1-3.[online].
 • Štěpánek, K., Pleskot, R. První pomoc zážitkem podle kurzu ZdrSEM. Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2564-9.
 • Vodáčková, D. (ed.). Krizová intervence. Praha, 2012. ISBN 978-80-262-0212-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer