Course: null

« Back
Course title -
Course code KPD/PSPE
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kaplánek Michal, doc. Th.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
  • Preparation for classes - 42 hours per semester
  • Preparation for credit - 8 hours per semester
  • Class attendance - 28 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Analysis of student's language skills, Colloquium

Recommended literature
  • Bosco, Jan. Můj život pro mladé : vzpomínky zakladatele salesiánů. Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-247-8.
  • Bosco, Teresio. Don Bosco. Vyd. 3. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-967-4.
  • Bosco, Teresio; Nanni, Carlo. Dej mi duše : salesiánská tradice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80-7192-882-8.
  • Dřímal, Ludvík. Preventivní systém Dona Boska. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3888-7.
  • Kaplánek, Michal. Výchova v salesiánském duchu : [příručka pro dobrovolníky, animátory a zaměstnance salesiánských zařízení].


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer