Course: Experiential Education 2

« Back
Course title Experiential Education 2
Course code KPD/VZA2
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kočerová Martina, Mgr. Ph.D.
Course content
1. The process of education through experience 2. Historical development of education through experience 3. Models of experience learning the theoretical foundation of education through experience 4. Setting objectives 5. Dramaturgy 6. Reflection 7. Security on experience events 8. Experimental games and their introduction 9. Creating games

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Skills training, Activating (simulations, games, drama)
 • Preparation for classes - 2 hours per semester
 • Preparation for credit - 5 hours per semester
 • Class attendance - 96 hours per semester
Learning outcomes
Subject education experience has three parts (Education experience 1, 2 and 3). Education experience 2 is based on a detailed methodological analysis of the curse from Education experience 1.
Students in this course will learn the method of experiential learning - will be able to provide a clear and comprehensive plan experiential events, to select appropriate software products and at the same time gain knowledge of solutions and the gradual development of the field of experiential education. Moreover, students completing the course will master basic teaching skills, which include the creation and marketing of games and leadership reflection. (GT)
Prerequisites
Accomplished subject Education experience 1.

Assessment methods and criteria
Oral examination, Colloquium, Test

Participation in block teaching in the range of 2 day course focused on experiential marketing activities. This course replaces interim teaching in the second part of the semester and for students of PS is required. (GT)
Recommended literature
 • ? COUPER, D.; STEWART, J. Vyřešeno. Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1899-3.
 • Fond her. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1675-3.
 • ? HRKAL, J.; HANUŠ, R. (eds.). Zlatý fond her II.. Praha, 2002. ISBN 80-7178-660-8.
 • BAKALÁŘ, E. Hry pro osobní rozvoj. Brno, 2010. ISBN 978-80-251-2637-0.
 • Bauer H.G. Erlebnis und Abenteuerpaedadogik. München, Hampp 1987. Bauer, H.G. - Nicolai, W.: Erlebnispaedagogik in der socialen Arbeit, Lueneburg, Neubauer 1989. Fischer, D. - Klawe, W, - Thiesen, H.J.: (Er)leben stat reden. Erlebnispädagogik in der offener Jugendarbeit, Weinheim, München, Juventa 1991. Neubert, W.: Das Erlebnis in der Pädagogik, Lueneburg, Neubauer. 1990.
 • BIECH, E. 90 skvělých aktivit od 90 světových koučů. Brno, 2008. ISBN 978-80-251-2017-0.
 • ČINČERA, J. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1974-0.
 • Franc, D.; Martin, A.; Zounková, D. Učení zážitkem a hrou.. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9.
 • HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • HILSKÁ, V. (ed.). Zlatý fond her IV. Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0336-0.
 • CHOUR, J. Receptář her. Praha, 2000. ISBN 80-7178-388-9.
 • JANDA, J. (ed.). Zlatý fond her I.. Praha, 2002. ISBN 80-7178-636-5.
 • Jirásek, I. :. Vymezení pojmu "zážitková pedagogika". Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku. Vol. 1., s. 6-16, 2004a.
 • KIRCHNER, J. Psychologie prožitku a dobrodružství. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2562-5.
 • MACKŮ, R. Dramaturgie? Nutná dovednost pro každého skautského vychovatele!. Skauting. Praha, 2011.
 • MILLER, B. C. Teambuilding. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1618-0.
 • NEUMAN, J. a kol. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha, 1999. ISBN 80-7178-292-0.
 • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha, 1998. ISBN 80-7178-405-2.
 • SLEJŠKOVÁ, L. (ed.). Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků. Praha, 2011. ISBN 978-80-260-1046-3.
 • SÝKORA, J. Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času. Hradec Králové, 2006. ISBN 80-7041-380-8.
 • Vasiljuk, F.J. Psychologie prožívání, Praha, Panorama 1989. Vážanský, M.: Volný čas a pedagogika zážitku, Brno, Masarykova univerzita 1992. Vážanský M.: Pedagogika volného času, 2. doplněné a upravené vydání, Brno, Print-Typia 2001. Ziegespeck, J.: Erlebnispedagogik. Rueckblick - Bestandaufnahme - Ausblick, Lueneburg. Neubauer 1990. Zeitschrift für Erlebnispädagogik..
 • VECHETA, V. Indoor aktivity. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2561-8.
 • VECHETA, V. Outdoor aktivity. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2650-9.
 • ZAPLETAL, M. Hry v přírodě. Praha, 1995. ISBN 80-901826-6-6.
 • ZOUNKOVÁ, D. (ed.). Zlatý fond her III.. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-198-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter