Course: History of pedagogical thinking

« Back
Course title History of pedagogical thinking
Course code KPEG/DPMSN
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Garabiková Pártlová Margareta, Mgr. Ph.D.
 • Procházka Miroslav, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Renaissance educational paradigm 2. J.A. Comenius 3. Educational paradigm of Enlightenment 4. J.F. Herbart, herbartism, concept of "old school" 5. World reform mouvement, pedocentrism, activity school 6. Czech reform mouvement 7. Development of pedagogical accents between 1948 - 1990, history of Czech obligatory school attendence

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
The course aims to achieve an understanding of the basic pedagogical tendencies which have influenced the development of pedagogical thinking. It focuses on the personalities and the developmental landmarks which created the basic framework of thought that has been emphasised repeatedly throughout history. The tradition of this country is represented by the personality of J.A.Comenius as well as the period of the first republic, between the wars, when the question of schooling was first seriously tackled. This should give students a deeper identification with teaching and its roots.
competence of understanding to main development trends in History of Education, ability discover develomental historical breaks in Education, skills to give a reason to roots of Czech educational concepts touching contemporary school, competence of identify with teacher profession
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination, Interview

Final work - pedagogical essay on the stated themes
Recommended literature
 • Arendtová, H.:. Krize kultury. Praha Mladá fronta 1994.
 • Cipro,M.:. Průvodce dějinami výchovy. Praha Panorama 1984.
 • HORKÁ, H.:. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století.. Brno : PdF MU, 2005. ISBN 80-210-3750-4.
 • Jůva, V. sen. a jun.:. Stručné dějiny pedagogiky. 1998.
 • Komenský, J.A. :. Výber potockých spisov. Bratislava 1987.
 • Komenský, J.,A.:. Didaktika.velká. Brno, Komenium 1948.
 • Komenský, J.A.:. Obecná porada o věcí lidských. Praha SPN 1992.
 • Popelová, J.:. Filozofia Jana Ámosa Komenského. Bratislava, Pravda, 1985.
 • Průcha, J.:. Alternativní školství. 1996.
 • Rousseau,J.J.:. Emil čili o vychování. Přerov 1907.
 • Rýdl, K.:. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. 1996.
 • Somr, M.:. Antologie k dějinám, školy a padagogiky. České Budějovice PF 1987.
 • Somr, M.:. Muž naděje a touhy. Č. Budějovice, PF 1999.
 • Tolstý, L.N.:. Spisy sv.9. Pedagogické stati. Praha J.Otto 1897.
 • Winter, Z.:. Život a učení na partikulárních školách v Čechách v 15. a 16. věku. Praha 1901.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): - (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching to play an instrument or singing for high and basic art schools (Master degree) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching to play an instrument or singing for high and basic art schools (Master degree) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): - (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): - (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer