Course: Practical didactics

« Back
Course title Practical didactics
Course code KPEG/PDDSN
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Krninský Luboš, Mgr. Ph.D.
Course content
1. The relations of general didactics and subject-specific didactics 2. Subject didactics and secondary education system 3. Historical aspects in subjekt didactics 4. Objectives of education and their specification at the schools of a different type and stage 5. Object-matter and its content analysis 6. Fundamental school documents, technical equipment and study texts 7. Activating methods in teaching 8. Forms of classes and teaching technology 9. Control and evaluation of the process and the results of teaching 10. Teacher and his authority 11. Classroom climate and social relationships in school 12. - 14. Training

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The aim of the lectures is to provide a theoretical basis for developing a teacher's skills in the following areas: understanding of the basic terms of general didactics; didactic principles and their application in the system of professional education; the system, conditions and types of instruction (teaching) in relation to professional education; organization of the instruction (teaching) process in the environment of vocational high schools; the methods, forms and means of instruction (teaching); individualization and differentiation; the teacher - student relationship; pedagogical communication.
Skill in defining didactic terms Skill in comparing the specifics of subject related methodology Skill in applying didactic theory to teaching activities
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

- Active participation in the lectures - Discussion on the studied specialized literature - Analysis of a chosen educational situation
Recommended literature
 • BARTÁK, J. Základní kniha lektora/trenéra. Praha: Votobia, 2003..
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: PROSPEKTRUM, 1994..
 • HLADÍLEK, M.:. Úvod do didaktiky. Praha : UJAK, 2004.
 • HLADÍLEK, M.:. Úvod do sociální a pedagogické komunikace. Praha : UJAK, 2006..
 • KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002..
 • KOHOUT, J. Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha : Management Press, 1995..
 • MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, 2001..
 • MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha 1999..
 • MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: SPN, 1988..
 • MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha: Kodex 1998..
 • MUŽÍK, J. Androdikatika. Praha : FF UK 2004..
 • MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. Plzeň: Fraus, 2005.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1994.
 • POSPÍŠIL, D. Pedagogika dospělých, andragogika. Praha 2001.
 • PROCHÁZKA, M., SOMR, M. Kapitoly z didaktiky vzdělávaní dospělých. České Budějovice: V-Studio, 2008..
 • ŘEHÁK, M. Úvod do pedagogiky dospělých se zaměřením na práci učitele. Praha 1982..
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV 1999..
 • SOMR, M. Základy obecné pedagogiky. České Budějovice 2004..
 • VALIŚOVÁ, A.:. Hry s odkrytými kartami. Praha: ISV, 1998..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): - (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): - (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching to play an instrument or singing for high and basic art schools (Master degree) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching to play an instrument or singing for high and basic art schools (Master degree) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -