Course: Pedagogy of Experiences

« Back
Course title Pedagogy of Experiences
Course code KPEG/PEZAZ
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Macků Richard, Mgr. Ph.D.
 • Laibrt Lukáš, Mgr.
 • Blažková Martina, Mgr.
Course content
Student participate in 3-days course in nature; date: 18.-20. 10. or 25.-27. 10. 2021 Themes: 1. Backgrounds of experiential pedagogy. 2. Experiential education and its objectives. 3. Experiential courses and their implementation. 4. Preparation of exp25eriential courses. 5. Review in experiential education. 6.-14. Realization of various types of experiential activities.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of this subject is to acquaint students with theoretical backgrounds of experiential pedagogy and with the application of experiential pedagogy in the practice of teachers.
Student knows basic theoretical background of experience education. He is familiar with possible solutions of using experiential methods in teachers´ practice.
Prerequisites
Interest, Selfdevelopment, playfulness

Assessment methods and criteria
Self-reflection, Interim evaluation

active participation
Recommended literature
 • Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku.
 • Zlatý fond her: hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. I-IV. Vyd. 4. Praha: Portál, 2007.
 • BENEŠ, Zdeněk, Daniel DRAHANSKÝ, Jana HAKOVÁ, et al. :. Instruktorský slabikář: metodická příručka pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové pedagogiky. Třetí, doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. Gymnasion, svazek 05. ISBN 978-80-270-0476-8.
 • ČINČERA, J.:. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-247-1974-0.
 • FRANC, D., ZOUNKOVÁ, D., & MARTIN, A.:. Učení zážitkem a hrou:Praktická příručka instruktora. Brno: Computer Press. 2007. ISBN: 978-80-251-1701-9.
 • Jirásek, Ivo. Zážitková pedagogika : teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase). Vydání první. Praha : Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1485-4.
 • NEUMAN, J.:. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-910-1.
 • SÝKORA, J.:. Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. ISBN 80-7041-380-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: -