Course: Prevention of risky behaviour

« Back
Course title Prevention of risky behaviour
Course code KPEG/SCHAK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kressa Jiří, Mgr. et Mgr. Ph.D.
  • Procházka Miroslav, PhDr. Ph.D.
Course content
Topics of lectures: The character of addictions and the issue of addicted behaviour. Features of addiction. Liquid addiction. Pathological gambling. Computers and the Internet and addictive behaviour about them. Addiction to substances not causing addictions. Psychological forms of addiction. Workaholism. The issue of addiction in connection to the influence of manipulative sects and cults. Therapy and treatment of addictions. Social-pedagogical work with addicts.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to get acquainted with the causes, prevention and consequences of risky behaviour, as a result of which there was a demonstrable influence of health, social, educational and other risks for individuals or society.
Students will acquire basic knowledge of risky behaviour and understand it as a complexed multifactorial problem. They can identify different forms of risky behaviour and their possible consequences and know basic preventive and therapeutic procedures.
Prerequisites
Not required

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Interview

Recommended literature
  • GALLÁ, M.; AERTSEN, P.; DAATLAND, CH. aj.:. Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí : Příručka o efektivní školní drogové prevenci. Praha: Úřad vlády České republiky, 2005. ISBN 80-86734-38-2.
  • MCGRATH, Y. SUMNALL, H. MCVEIGH, J. BELLIS, M. :. Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. ISBN 978-80-87041-16-1.
  • MIOVSKÝ, M.; BROŽA, J.; ŠŤASTNÁ, L.:. Analýza systému koordinace a řízení krajské protidrogové politiky. Adiktologie, roč. III., 2003, č. 2., s. 71 - 87. ISSN 1213-3841.
  • MIOVSKÝ, M.; KUBŮ, P.; MIOVSKÁ, L.:. Evaluace programů primární prevence užívání návykových látek v ČR : základní východiska a aplikační možnosti. Adiktologie, roč. 4., 2007, č. 3., s. 289 - 303. ISSN 1213-3841.
  • NEŠPOR, K. CSÉMY, L. PERNICOVÁ, H.:. Prevence problémů působených návykovými látkami. Praha: BESIP a Ministerstvo vnitra ČR, 1995.
  • NEŠPOR, K. CSÉMY, L. PERNICOVÁ, H.:. Zásady efektivní primární prevence. Praha: Sportpropag, 1999.
  • PROCHÁZKA, M.:. Sociální pedagogika. Praha : Grada, 2012.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Social Pedagogy (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer