Course: Social and Pedagogic Communication

« Back
Course title Social and Pedagogic Communication
Course code KPEG/SPKZ
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Krninský Luboš, Mgr. Ph.D.
 • Laibrt Lukáš, Mgr.
Course content
the specifics of communication with children, childhood memories - personal and functional communication, how to reinforce relationship communication - Maslow's hierarchy of needs in practice - fulfilling the physiological needs and creation of the rules with children - the respect for a person and educational styles, reversibility - the risks of routine stereotypes - functional communication: the condition of respecting other people - motivation - internal, external, none + exercises - appreciation, punishments and rewards - non-effective methods (mistakes at communication with children) + effective methods - emphatic reaction - I-statement + solving the conflicts, feedback - revision with presentation + practice in situations - test

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The subject offers the students a way to respectful partner communication with a child based upon fulfilling the child's need in terms of Maslow's hierarchy of needs. The emphasis is laid upon the removal of stereotypes in the area of physiological needs, the creation of sensible and understandable rules and the search for accepting a child even with their specified undesirable behaviour. In this course the students become familiar with techniques of effective communication based upon respectful acceptance of a child. In mock situations the students find an effective form of communication that leads to an educational objective and at the same time the child does not feel it as an act of violence from the adult. The students consciously try to transfer the acquired skills into their own communication with others and they evaluate the acquired experience.
Student understands specifics of communication with children. He is able to define and practically recognize feelings and needs of pre-school child and he knows how to saturate them. He is theoretically able to define conditions to convert child for kindergarten. He understands need to create an area for children independency Student is able to respect a child as a partner for communication. He knows and uses methods of effective communication with children and adults. He can actively listen, shows empathy and express his needs.
Prerequisites
not required

Assessment methods and criteria
Essay, Analysis of creative work (musical, visual, literary)

Essay targeted on the self-reflection of the student's dramatic experiments.
Recommended literature
 • Přednášky I. Gillernové, L. Šulové, J. Valenty, Z. Matějčka. FF UK Praha.
 • Dunovský, J. a kol.:. Sociální pediatrie. Praha, Grada, 1999.
 • Ferrucci Piero:. Děti nás učí. Práh. Praha, 1999.
 • Fulghum, R.:. Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. Praha, Odeon, 1991.
 • Goleman, D.:. Emoční inteligence. Praha, Columbus, 1997.
 • Helus, Z.:. Dítě v osobnostním pojetí, Portál Praha, 2004.
 • Henriksen, J. A. - Vetlesen, A. J.:. Blízké a vzdálené podané ruce. Brno, 2000.
 • Kopřiva , P.,Nováčková , J.,Nevolová , D., Kopřivová ,T.:. Respektovat a být respektován, Spirála Kroměříž, 2005.
 • Křivohlavý, J.:. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda, 1992.
 • Křivohlavý, J.:. Komunikace učitelů se žáky. Olomouc: KPÚ, 1987.
 • Křivohlavý, J.:. Povídej, naslouchám. Praha, Návrat domů, 1993.
 • MATĚJČEK, Z.:. Psychická deprivace v dětství. Praha, 1974.
 • NAKONEČNÝ, M.:. Sociální psychologie. Praha, Academia, 2000.
 • Prekopová, J. - Schweizerová, Ch.:. Neklidné dítě. Praha, Portál, 1994.
 • Shapiro, L. E.:. Emoční inteligence dítěte. Praha, Portál, 1998.
 • Stuchlíková, I.:. Základy psychologie emocí. Praha, Portál. 2002.
 • Svobodová E.:. Prosociální činnosti v mateřské škole, RAABE, Praha 2007.
 • Vybíral, Z.:. Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nature and Environmental Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in plastic art (one major subjects) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer