Course: Theory of Education

« Back
Course title Theory of Education
Course code KPEG/TEVZ
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Garabiková Pártlová Margareta, Mgr. Ph.D.
 • Procházka Miroslav, PhDr. Ph.D.
Course content
1 Personality and upbringing. Various concepts of personality. 2 Issues interiorization and extoriorization in education and in the learning process 3 situation as a pedagogical problem. 4 The issue of socialization of personality. The issue of integration into social groups. Role and their impact on the disintegration of personality. 5 Selfexperince, selfexemination, a self-education 6 socialization and individuation. 7 Influence of social groups in the shaping of personality of its members. 8 Finding the optimum model of pedagogically effective action on personality development through social groups. 9 social relations as one of the essential elements of education. The social teaching of communication

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The personality and upbringing. Genetic and social cross-shaping. Development of personality in prenatal and an early age. Different concept of personality and education. The process of shaping personality and its implications for education. Situation as a pedagogical problem. Sociological and psychological aspects of education. Experience, emotional and cognitive page of educational process. Teaching interaction. Activity in education. Preferential position of teachers to pupils. Pedagogy work with social group. Bipolar and substancional model of educational interactions. Socialization and individuation. The influence of social groups in the shaping of personality of its members. Finding the optimum model pedagogically effective action on personality development through social groups. Self-reflection, selfexperince, selfexemanition, and self-education. Education for the formation of a positive life position.
Student is focused in the basic concepts and issues in the field of education theory.
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Written examination

Investigation of recommended literature, test
Recommended literature
 • Drapela, V. Přehled teorii osobnosti. Praha, Portál 1997.
 • Fromm, E. Mít nebo být. Praha, Naše vojsko 1992.
 • Kasíková, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha, Portál 1997..
 • kol. autorů. Asertivita,sebereflexe,kooperace a dramatická výchova. Praha,Studia paedagogica č. 14.
 • kol. autorů. Dítě, výchova a kulturní proměny světa. Praha UK, Studia paedagogica 1995, č. 13..
 • Kol. autorů. Mládež-drogy-společnost. Praha, Studia paedagogica 1197, č. 21..
 • Krech, D., Crutchfield, R. S., Ballachey, E. L. Človek v spoločnosti. Bratislava 1969.
 • Křivohlavý, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988..
 • Křivohlavý, J. Tajemství úspěšného jednání. Praha, Grada 1995..
 • Lorenz, K. Osm smrtelných hříchů. Praha, Pyramida 1997.
 • Nakonečný, M. Základy psychologie osobnosti. Praha, Management Press 1993..
 • Palouš, R. Čas výchovy. Praha, SPN 1991.
 • Pelikán, J. Pomáhat být. Otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha, Karolinum 2002.
 • Pelikán, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava, Amosium servis 1995.
 • Smith, Ch. A. Třída plná pohody. Praha, Portál 1994..
 • Vališová, A. Asertivita v rodině a ve škole.. Praha, H&H, 1994. ISBN 80-85787-29-6.
 • Vališová, A. Hry s odkrytými kartami. Praha, Pansofia 1996..
 • Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in plastic art (one major subjects) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Fundamentals of manufacturing engineering for education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer