Course: Educational and social communication

« Back
Course title Educational and social communication
Course code KPEG/UPSK
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Žlábková Iva, PhDr. Ph.D.
 • Vaněčková Olga, PhDr.
Course content
1. Social communication. 2.- 3. Verbal and nonverbal communication. 4.- 5. Educational communication. 6.- 7. Monologue and dialogue methods. 8.- 9. Creative communication. 10.Goals of communication, mistakes in communication. 11. Assertivity. 12.- 13. Final performance.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Is focused on the theory of pedagogical communication and creation of basic communication skills. Program is focused on applying theoretical knowledges in verbal and nonverbal communication at school and in the public.
Student will acquire basic communication skills - vebral and nonverbal - in order to achieve given educational goals.
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Interview

Continuing fulfilling of the tasks, activity in seminars, theoretical knowledges. Orientation in literature.
Recommended literature
 • Cangelossi, J.:. Strategie řízení třídy. Praha, Portál 1994.
 • Havlínová, M. a kol.:. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha, Portál, 2000.
 • Janoušek, J. a kol.:. Sociální psychologie. Praha, SPN, 1981.
 • Křivohlavý, J.:. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda, 1992.
 • Křivohlavý, J.:. Komunikace učitelů se žáky. Olopmouc, KPÚ, 1987.
 • Křivohlavý, J.:. Povídej, naslouchám. Praha, Návrat domů, 1993.
 • Maňák, J.:. Profesionální praktika z pedagagiky. Brno, MU 1992.
 • Mareš, J., Křivohlavý, J.:. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha, SPN 1990..
 • Vališová, A.:. Asertivita v prostředí rodiny a školy. Praha, ISV 2002.
 • Vališová, A.:. Asertivita v rodině a ve škole. Jinočany, H& H, 1992.
 • Vybíral, Z.:. Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching vocational subjects part-time BA course (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer