Course: Principles of psychopatology, social pathology and prevention of dependences

« Back
Course title Principles of psychopatology, social pathology and prevention of dependences
Course code KPEG/ZPPZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Procházka Miroslav, PhDr. Ph.D.
 • Kressa Jiří, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Course content
Origin and development of mental deviations, prevention, remedy Selected mental and behavioral disorders Social pathology, theory of social deviations Different lifestyle problematics Negtaive influence of the community - influence of media, problematics of minors, function literacy Family pathology, characteristics of disfunctional families, coparison with "normal" families Negative social phenomena in school - hookey-players, chicane, enhanced aggression Risk groups, extremist movements Dependency behaviour - sects and new religions (mechanisms, chances of assistance) Gambling, workoholism, cleptomania Drugs and alcohol dependences - basic division of addictive drugs, prevention, repression

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Work activities (workshops), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The purpose of the course is to acquaint the students with the origin, mechanism and development of mental deviations. The part of the course will be target also on basic orientation in socio-pathological phenomena and their prevention.
Students will be able to specify different socio-pathological phenomena and suggest preventative measures. They will be able to describe origin and development of dependency behavior.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Oral examination

seminary thesis, oral exam
Recommended literature
 • Blažek, B.:. Tváří v tvář obrazovce. Praha, Sociologické nakladatelství, 1995.
 • Bovey S.:. Zakázané tělo. být tlustý není hřích, VOTOBIA, 1995.
 • Carperová J.:. Potraviny - zázračný lék, VOTOBIA, 1997.
 • Cooper P.J.. Mentální bulimie a záchvatovité přejídání. Jak se uzdravit; VOTOBIA,1995.
 • Drtilová J, Koukolík F.. Odlišné dítě, Vyšehrad, 1994.
 • Fraňková S., Klein Z. Úvod do etologie člověka, HZ Systém, 1997.
 • Fromm E.:. Mít nebo být?, Naše vojsko, 1992.
 • Gál F. a kol.. Násilí - zde a nyní, EGEM, 1994.
 • Goleman, D.:. Emoční inteligence. Columbus 1997.
 • Hajný M.,Klouček E., Stuchlík R.:. "Akta Y -DROGOVÝ PROBLÉM versus RODINA"; VOTOBIA,1999.
 • Hassan. St.:. Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů, Nakl. T. Janečka, Brno, 1994.
 • Keller J.:. Nedomyšlená společnost, Doplněk, 1995.
 • Koukolík F., Drtilová J.:. Vzpoura deprivantů, str. 97 - 135; Makropulos, 1996.
 • Kranzová R., Mulsonová S.:. O týrání a zneužívání; Lidové Noviny, 1997.
 • Krch F.D., Málková I.:. SOS nadváha. Průvodce úskalím diet a živ. stylu; Granit.
 • Leibold G.. Mentální anorexie, SVOBODA, 1995.
 • Lewis D.:. Tajná řeč těla, Victoria Publ.,1995.
 • Maloney M., Kranzová R.. O poruchách příjmu potravy, Lidové Noviny, 1997.
 • Monthly. PREVENCE sociálně nežádoucích jevů, vyd. Ústav psychol. poradenství a dg, Brno.
 • Postman Neil:. Ubavit se k smrti, Mladá Fronta (Souvislosti), 1999.
 • Průchová J.:. Nový pohled na drogy, časopis REGENERACE (s. 31-32), 1998.
 • Quarterly. ADIKTOLOGIE, vyd. Sdružení SCAN, Tišnov (ISSN 1213 3841), www.adiktologie.cz.
 • Quarterly. ZÁVISLOSTI a my, vyd. Jiří Vacek, Liberec.
 • Shedyová-Kurcinková, M.:. Problémové dítě v rodině a ve škole; Portál, Praha, 1998.
 • Schmeichel F.. Jako vzduch k dýchání (Když se sex stane závislostí), MOTTO,.
 • Szasz T.:. Ceremoniální chemie, VOTOBIA, 1996.
 • Wágnerová M.. Psychologie školního dítěte, Karolinum, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nature and Environmental Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in plastic art (one major subjects) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter