Course: Pedagogical assessment

« Back
Course title Pedagogical assessment
Course code KPEP/DIAK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study 5
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Stuchlíková Iva, prof. PaedDr. CSc.
 • Najmonová Marie, Mgr. Ph.D.
Course content
1. educational assessment concept, traditional and specific diagnostic problems 2. diagnostics methods, methodological basic of diagnostics 3. student being as summary of disposition 4. connection between an educational assessment and special education 5. student's temperament and diagnostics 6. practices of individual behavior 7. school maturity, diagnostics 8. diagnostics of pupil with a minor brain dysfunctions 9. diagnostics of pupil with a specific learning difficulties 10. classroom as the social group 11. family as the pupil's immediate environment 12. painting of family and her interpretation 13. projective methods

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
Assessment of the schoolmates should served for the optimalization of the growth - main rules for the assessment practice in the class - The following topics will be addressed 1. assessment of the personality of pupil (behavior, relation to subject matters interests, self-concept, etc.), 2. assessment of the classroom (pupils relationships, climate, etc.), and 3. self-assessment of the teacher.
- use a basic diagnostic skill in educational process - use recognition of the pupil (his behavior, interests, knowledge and skills, relation to the subject course and learning) - use recognition of the class (situation in the class, relations among pupils, climate in the class) - use self recognition as a teacher
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination, Student performance assessment, Interview

Paper (self-reflection)
Recommended literature
 • Birley, J.:. Sedm prvních let života rozhoduje. Portál 1997..
 • Davido, R.:. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Portál 2001..
 • Dittrich, P.:. Pedagogicko psychologická diagnostika, Praha 1992..
 • Dvořáková, M.:. Pedagogicko psychologická diagnostika I., PF JU, České Budějovice 2000..
 • Dvořáková, M.:. Pedagogicko psychologická diagnostika II., PF JU, České Budějovice 1999..
 • Hrabal, V.:. Pedagogicko psychologická diagnostika žáka, Praha 1989..
 • Chrástka, M.:. Metody pedagogické diagnostiky. Olomouc 1988..
 • Karusová, M.:. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Portál 1994..
 • Kolláriková, Z., Pupala, B.:. Předškolní a primární pedagogika (část Klusák, M.: Poznávání sociálního prostředí. S. 363-400) Portál 2001..
 • Kyriacon, Ch.:. Klíčové dovednosti učitele. Portál 1996..
 • Leman, K.:. Sourozenecké konstelace. Portál 1997..
 • Martinková, M.:. Špatné zacházení s dětmi rodině. Přístupy a vymezování pojmů. Čs. psychologie 1994, č. 6, s. 514-529..
 • Matějček, J.:. Praxe dětského psychologického poradenství. SPN 1991..
 • Pokorná, V.:. Teorie, diagnostika a náprava SPU, Portál 1997..
 • Vágnerová, M.:. Vývojová psychologie. Praha. Portál 2000..
 • Zelinková, O.:. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Portál 2000..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 5 Recommended year of study:5, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 5 Recommended year of study:5, Recommended semester: Winter