Course: Art Therapy with preschool children

« Back
Course title Art Therapy with preschool children
Course code KPEP/MARK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kouřilová Jana, Mgr. Ph.D.
 • Lietavcová Martina, Mgr.
Course content
1. Reflection of art therapy experience 2. Introduction to art therapy 3. History of art therapy 4. Main art therapy directions 5. Work with client within art therapy 6. Art therapy with children 7. Art therapy techniques within work with children 8. Development of visual imaging 9. Possibilities of working with artefakt 10. Experiential seminar 11. Training of reactions: art therapist - client 12. Ethical issues in art therapy

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Graphic and art activities
Learning outcomes
The course focuses on possibilities of using art therapy with preschool children. Main topics : History and present of art therapy, main art therapy directions, development of visual imaging in childhood, specifics of art therapy with preschool chidren, possibilities of individual and group art therapy work with preschoolers.
student gains theoretical knowledge of visual imaging development and ways of influencing it in preschool age, skill to use some very simple art therapy techniques; after course completion student does not become an art therapist.
Prerequisites
basic knowledge of developmental psychology

Assessment methods and criteria
Seminar work

active participation in classes, seminar paper
Recommended literature
 • CASE, C., DALLEY, T.:. The Handbook of Art Therapy. Routledge Taylor and Francis Group, London and New York 2006.
 • CASEOVÁ, C., DALLEYOVÁ, T.:. Arteterapie s dětmi. Praha, Portál 1995.
 • HOBDAYOVÁ, A., OLLIEROVÁ, K.:. Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Praha, Portál 2000.
 • JEBAVÁ, J.:. Úvod do arteterapie. Praha, Karolinum 1997.
 • KOHLOVÁ, M. A.:. 200 výtvarných činností pro děti. Praha, Portál 1996.
 • KRATOCHVÍL, S.:. Základy psychoterapie. Praha, Portál, 1997.
 • LANGMEIER A KOL.:. Dětská psychoterapie. Praha, Avicenum 1989.
 • MALCHIODI, C. A. (ED.):. Handbook of Art Therapy. The Guilford Press, New York and London 2003.
 • MALCHIODI, C. A.:. Understanding Children´s Drawings. Jessica Kingsley Publishers, London 1998.
 • READ, H.:. Výchova uměním. Praha, SPN 1967.
 • RUBINOVÁ, J. A. (ED.):. Přístupy v arteterapii. Praha, Triton 2008.
 • SLAVÍK, J., WAWROSZ, P.:. Umění zážitku, zážitek umění. 1. díl. Praha, PF UK 2001.
 • SLAVÍK, J., WAWROSZ, P.:. Umění zážitku, zážitek umění. 2. díl. Praha, PF UK 2004.
 • SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., HAZUKOVÁ, H.:. Výtvarné čarování. Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha, PF UK 2003.
 • ŠICKOVÁ - FABRICI, J.:. Základy arteterapie. Praha, Portál 2002.
 • UŽDIL, J.:. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha, Portál 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer