Course: Communication with children I

« Back
Course title Communication with children I
Course code KPEP/MKDK1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Svobodová Eva, Mgr.
 • Kadlecová Veronika, Mgr.
Course content
- Specifics of the communication with children, Maslow's pyramid of needs in contemporary preschool practice - Respect for a man and educational styles, reversibility in preschool teacher's practice, child's adaptation in preschool, risks of routine stereotypes

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Skills training
Learning outcomes
The aim of the course is to offer a way leading to a respectful partner communication with a child based on the fulfilment of child's needs with the emphasis on the routine stereotypes elimination, on the creation of meaningful and understandable rules and on search for ways how to accept every child even with his undesirable behaviour specifics.
Self-reflection of one's own communication with children
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Seminar paper
Recommended literature
 • Stuchlíková, I.:. Základy psychologie emocí. Praha, Portál, 2002.
 • Dunovský, J. a kol.:. Sociální pediatrie. Praha, Grada, 1999.
 • Fulghum, R.:. Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské.
 • Herman, M.:. Najděte si svého marťana. Apak, Olomouc, 2008.
 • Kopřiva , P.,Nováčková , J.,Nevolová , D., Kopřivová ,T.:. Respektovat a být respektován, Spirála Kroměříž, 2005.
 • Matějček, Z.:. Psychická deprivace v dětství. Praha, 1974.
 • Mertin , V.,Gillernová , I.:. Psychologie pro učitelky mateřské školy, Portál Praha, 2010.
 • Nakonečný, M.:. Sociální psychologie. Praha, Academia, 2000.
 • Shapiro, L. E.:. Emoční inteligence dítěte. Praha, Portál, 1998.
 • Svobodová E. a kol.:. Vzdělávání v MŠ, Praha, Portál 2010.
 • Svobodová E.:. Prosociální činnosti v mateřské škole, RAABE, Praha 2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer