Course: Children's literature I

« Back
Course title Children's literature I
Course code KPEP/MLDK1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nohavová Gabriela, Mgr.
Course content
- Literature as a theoretical term, historical origins of literature and its position in education, beginning of children's literature. - Folklore story, unfabulous folklore prosaic works. - Folk poetry as a kind of inspiration, poem as a way of conveyance, language and thematic plan, communicativeness of language mediums for children. - Narration and story - World children's literature, history, the present. - Czech literature for children - history and the present, exile literature - Children's literature awards and prize-winning books

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
The aim of the course is to offer basic insight into the children's literature world to the students and to point out the differences between good and bad literature.
The student can distinguish between good and bad literature for children and is knowledgeable in books suitable for preschool work.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Seminar work

To read 20 books minimum by chosen authors and to make notes out of them. Review of a contemporary czech book for children.
Recommended literature
 • Specializované odborné časopisy Informatorium, Zlatý máj, Ladění, Tvořivá dramatika, Komensk.
 • Bettelheim, B.:. Za tajemstvím pohádek. Praha: Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-290-.
 • Gebhartová, V.:. Literatura pro děti. Praha: SPN, 1987.
 • Gejdušová, I.:. Osobnosti a díla světové literatury pro mládež. Ostrava: PdF OU, 2003.
 • Hutařová, I., Hanzová, M.:. Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003.
 • Hutařová, I.:. Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. Praha: ÚIV, 2004..
 • Kádnerová, B.:. Metodika literární výchovy v mateřské škole, Praha: SPN, 1982.
 • Mertin, V. a kol.:. Metodická příručka k vyučování českému jazyku a literatuře v 1.ročníku ZŠ. Praha: Fortuna, 2001.
 • Peseschkian, N.:. Příběhy jako klíč k dětské duši. Praha: Portál 1999. ISBN 80-7178-275-0.
 • Strnadová, K.:. Literární výchova v Mateřské škole. 1 vyd. Praha: Vydavatelství naše vojsko, 1989.
 • Svobodová E., Švejdová H.:. Metody dramatické výchovy v mateřské škole, Praha, Portál, 2011.
 • Toman, J.:. Současná česká literatura pro děti a mládež. Brno: Akademické nakl. CERM, 2000.
 • Urbanová, S., Rosová, M.:. Žánry, osobnosti, díla. Historický vývoj žánrů české literatury pro děti a mládež - antologie. Ostrava: FF OU, 2002.
 • Veberová, E.:. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole, Praha: SPN, 1981.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter