Course: Children's literature II

« Back
Course title Children's literature II
Course code KPEP/MLDK2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nohavová Gabriela, Mgr.
 • Svobodová Eva, Mgr.
Course content
- How to search for quality contemporary literature, children's literature awards and prize-winning books, narration as a way how to realize the reality, story composition, work with a plot - poetry as teacher's inspiration device and child's speech refinement, folk rhyme and its image in contemporary poetry, moral topics in literature, book illustration in media world, creation of an integrated complex

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to make students prepared for the work with literature while teaching preschool children, to make them familiar with methods suitable for work with literature, to teach how to distinguish between quality and rubbish literature and to be well informed about contemporary literary production for children.
To work actively with children's literature while teaching preschool children, to distinguish between good and bad literature.
Prerequisites
none
KPEP/MLDK1

Assessment methods and criteria
Seminar work

- To read 20 books by chosen authors and to make notes out of them - Literary review of new books from children's literature world
Recommended literature
 • Bettelheim, B.:. Za tajemstvím pohádek, Praha, Lidové noviny, 2000.
 • Havlínová, M.:. Knížka pro rodiče o knížkách pro děti, Praha, Albatros, 1987.
 • Hutařová, I., Hanzová, M.:. Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež, Praha, TAURIS, 2003.
 • Hutařová, I.:. Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež 2. část, Praha, TAURIS.
 • Pesechkian, N.:. Příběhy jako klíč k dětské duši, Praha, Portál 1999.
 • Říčan, P., Pithartová, D.:. Krotíme obrazovku: jak vést děti k rozumnému užívání médií. Praha, Portál, 1995.
 • Svobodová, E a kol.:. Vzdělávání v mateřské škole, Školní a třídní vzdělávací program. Praha, Portál, 2010.
 • Svobodová, E., Váchová, A., Vítečková, M.:. Za zvířátky do školky, Praha, Portál 2012.
 • Špaňhelová, I.:. Slovník dětského světa aneb Rozumíme si. Praha: Mladá fronta, 2006.
 • Šubrtová, M. a kol.:. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990 - 2010. Brno, Masarykova univerzita, 2011.
 • Ulrichová, I., Gregorová, V., Švejdová, H.:. Hrajeme si s pohádkami, Portál, Praha, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer