Course: Puppet theatre

« Back
Course title Puppet theatre
Course code KPEP/MLOUK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kotil Augustin, Ing.
 • Svobodová Eva, Mgr.
Course content
- Basic puppet types and the handling - Etudes, improvisation - Search for literary model - features of good literary model - Literary model adaptation - Skript creation, performance preparation for children - Basis of direction - Performance realization in preschool

Learning activities and teaching methods
Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to familiarize students with the use of puppet theatre devices within preschool children's education.
basic skills concerning work with a puppet, creation of a simple skript, dramaturgy of a short puppet performance and its realization
Prerequisites
not required

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

individual preparation and realization of a puppet performance
Recommended literature
 • Bauer, A.,:. Domácí loutkové divadlo, Olomouc, Rubico, 2002.
 • Leština V.:. Hrajeme si loutkové divadlo, Portál Praha, 1995.
 • Leština V.:. Vytváříme loutky pro tvořivou hru dětí, Portál Praha,1995.
 • Machková, E.:. Jak se učí dramatická výchova, AMU, Praha, 2007.
 • Opravilová, E., Gebhartová, V.:. Rok v mateřské škole. Praha, Portál, 2003.
 • Richter, L.:. Literatura, divadlo a my. Praha, ÚKVČ, 1985.
 • Rödl O.:. Loutkářství, Praha, 3. Vydání, Státní pedagogické nakladatelství, 1981.
 • Smutná M.:. Loutkové divadlo v mateřské škole, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1962.
 • Svobodová, E., Švejdová, H.:. Metody dramatické výchovy, Praha, Portál, 2011.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer