Course: Assistant teaching practice

« Back
Course title Assistant teaching practice
Course code KPEP/MPPAK
Organizational form of instruction Lesson + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Podhrázská Dita, Mgr.
 • Váchová Alena, PaedDr.
 • Kadlecová Veronika, Mgr.
Course content
- Practice in student's permanent address (according to his own choice) in the extent of 3 lessons per week - Self-reflection, set of personal target - Teacher's work observation - Written record of observation - Teacher's assistance - Fulfilment of needs of a child with special educational needs - Activities planning to an assigned topic - Children's activities management in the extent of their individual experience - Pedagogical practice analysis with the leading teacher - Problem situations, solving of a problem in discussion - Final self-reflection

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Demonstration, E-learning
Learning outcomes
The course is intended for students who would like to deepen their pedagogical experience with children. It enables students' specialization in a particular area of education, mainly the position of an assistant for a child with special educational needs.
To perceive feelings, experience and needs of children and react to them, to take part in children's spontaneous activities sensitively. To know special pedagogical needs of children with a specific health or social disability or handicap, to be actively involved in their saturation.
Prerequisites
not required

Assessment methods and criteria
Student portfolio analysis

active participation, portfolio extension, written self-reflection, notes concerning practice (preparations, observation, reflection), responsible preparation and management of controlled activities, supply
Recommended literature
 • Informatorium (časopis pro předškolní výchovu).
 • Kol. autorů:. Kafomet pro MŠ, Stařeč. Infra, od 2003 - metodické materiály.
 • Kol. autorů:. Metodické listy. RAABE Praha.
 • Kol. autorů:. Rámcový program pro předškolní vzdělávání, VUP, Praha 2006.
 • Kopřiva , P., Nováčková , J., Nevolová , D., Kopřivová ,T.:. Respektovat a být respektován, Spirála Kroměříž, 2005.
 • Mertin V., Gillernová , I.:. Psychologie pro učitelky mateřské školy, Portál Praha, 2003. (vybrané kapitoly).
 • Opravilová, E., Gebhartová, V.:. Rok v mateřské škole. Portál, Praha, 2003.
 • Svobodová, E. a kol.:. Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program.Praha: Portál, 2010.
 • Svobodová, E.:. Hra v mateřské škole. Sborník RAABE, Řízení mateřské školy, Praha, 2005.
 • Svobodová, E.:. Obsah a formy předškolního vzdělávání, JČU, České Budějovice 2007.
 • Svobodová, E.:. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání, RAABE, Praha, 2007.
 • Svobodová E., Váchová A. a Vítečková M.:. Do školky za zvířátky: metodika práce s příběhy v MŠ. Praha, Portál, 2012.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer