Course: Pre-School Pedagogy II

« Back
Course title Pre-School Pedagogy II
Course code KPEP/MPPK2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Podhrázská Dita, Mgr.
 • Vítečková Miluše, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. The family and children of a pre-school age. 2. The needs of children of pre-school age. 3. The characteristic of the basic activities of children of a pre-school age (play, learning). 4. The pre-school curriculum and its creation. 5. The stability or variability of educational emphasis in pre-school education, the personality of the pedagog. 6. Pre-school education in CR in an international context, trends, comparison and perspective.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Written action (comprehensive tests, clauses), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The course looks at further current themes to deepen and expand the understanding of pre-school education in a local and international context. It connects naturally to the course Pre-school Pedagogy I. It is a fundamental starting point for specific themes and for didactic starting points for pre-primary educational theories.
Knowledge of key terms and contexts: environment as a factor in education - the family, structure of the child's activity, the content of pre-school education and pedagogical planning, international trends.
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination, Analysis of student's work activities (technical works), Interview

active participation, seminar paper
Recommended literature
 • Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České republice. Praha: MŠMT, 2000.
 • Předškolní výchova a primární vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, Eurydice, 1996. ISBN 80-211-0237-3.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2004.
 • BEČVÁŘOVÁ, Zuzana:. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003, 174s. ISBN 80-7178-537-7.
 • BRUCEOVÁ, Tina:. Předškolní výchova. Praha: Portál, 1996,172 s. ISBN80-7178-068-5.
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše a kol.:. Zdravá mateřská škola. Praha : Portál, 1995, 141 s. ISBN 80-7178-048-0.
 • KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA:. Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál, 2001, s. 123-140, s. 23-54. ISBN 80-7178-585-7.
 • MATĚJČEK, Zdeněk:. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha : Portál, 1996, 141 s. ISBN80-7178-085-5.
 • MATĚJČEK, Zdeněk:. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha : Portál, 1994,98 s. ISBN 80-85282-83-6.
 • OPRAVILOVÁ, Eva a Jana KROPÁČOVÁ:. Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005, 86 s.ISBN 80-7290-251-2.
 • OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ:. Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010, 173 s. ISBN 978-80-7290-482-2.
 • OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ:. Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, 231 s. ISBN 978-80-7290-623-9.
 • OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ:. Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 118 s. ISBN 978-80-7290-624-6.
 • OPRAVILOVÁ, Eva:. Rok v mateřské škole. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-847-3.
 • UHLÍŘOVÁ, Jana:. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, 59 s. ISBN 80-7290-107-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer