Course: Weekly teaching practice I

« Back
Course title Weekly teaching practice I
Course code KPEP/MPXK1
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Svobodová Eva, Mgr.
 • Janoušková Monika, Mgr.
 • Kadlecová Veronika, Mgr.
Course content
- occupational safety training - assistance to teacher - teacher's work observation - participation in children's games - individual games leading - children's experience observation - one's own experience observation in a discussion - reflection in the form of videorecorded activities analysis - use of videotraining features in reflection - written reflection

Learning activities and teaching methods
Monitoring, Skills training
Learning outcomes
The aim of the course is to provide the students with a basic orientation in preschool functioning and the demands on teacher's personality, to motivate them to further pedagogical education.
the skill of systematic observation of educationla process with emphasis on the observance of games principles and experience perception of individual children
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Systematic student observation

videorecord of work with children, practice diary keeping- all the students, students who don't work in preschool attend practice in the same extent as students of full-time study
Recommended literature
 • Informatorium (časopis pro předškolní výchovu), Portál, Praha.
 • Caiatiová, M., Delačová S., Mullerová A.:. Volná hra. Portál, Praha, 1995.
 • Helus, Z.:. Dítě v osobnostním pojetí, Portál Praha, 2004.
 • Kol. autorů:. Kafomet pro MŠ, Stařeč. Infra, od 2003 - metodické materiály.
 • Kol. autorů:. Metodické listy. RAABE Praha.
 • Kol. autorů:. Metodiky předškolní výchovy.
 • Kol. autorů:. Rámcový program pro předškolní vzdělávání, VUP, Praha 2006.
 • Kupcová, Z., Nádvorníková, H., Růžičková V., Svobodová, E., Vondrušková, A.:. Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání, RAABE, Praha 2016.
 • Mertin V., Gillernová , I.:. Psychologie pro učitelky mateřské školy, Portál Praha, 2003.
 • Opravilová, E., Gebhartová, V.:. Rok v mateřské škole. Portál, Praha, 2003.
 • Svobodová, E. a kol.:. Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program.Praha: Portál, 2010.
 • Svobodová, E.:. Hra v mateřské škole. Sborník RAABE, Řízení mateřské školy, Praha, 2005.
 • Svobodová, E.:. Obsah a formy předškolního vzdělávání, JČU, České Budějovice 2007.
 • Svobodová E., Váchová A. a Vítečková M.:. Do školky za zvířátky, metodika práce s příběhy v MŠ. Praha, Portál, 2012.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter