Course: Weekly teaching practice II

« Back
Course title Weekly teaching practice II
Course code KPEP/MPXK2
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Janoušková Monika, Mgr.
 • Lietavcová Martina, Mgr.
 • Kadlecová Veronika, Mgr.
Course content
- Making a record of one's work with children written self-reflection - Students working in preschool of practice make a self-reflection focused on the area of particular children's needs fulfilment and the functioning of coexistence rules - Students who don't work in preschool, assistant practice for four hours a week in a preschool

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Demonstration, Projection, E-learning
Learning outcomes
The aim of the course is to guide students to individual and purposeful work with children, to planning of this work while respecting specifics of preschool education and particular group of children, to effective communication with children and colleagues. The course deepens the skill of systematic observation of teacher's communication.
To plan and realize activities with children in a week integrated block. To communicate in an effective way with children and preschool employees. To know the required class documentation.
Prerequisites
not required

Assessment methods and criteria
Student portfolio analysis

active participation, portfolio extension, practice records (preparation, observation, reflection), responsible preparation and leading of activities, supply, videorecord of one's controlled activity
Recommended literature
 • Informatorium (časopis pro předškolní výchovu).
 • Helus, Z.:. Dítě v osobnostním pojetí, Portál Praha, 2004.
 • Kol. autorů:. Kafomet pro MŠ, Stařeč. Infra, od 2003 - metodické materiály.
 • Kol. autorů:. Rámcový program pro předškolní vzdělávání, VUP, Praha 2006.
 • Kopřiva , P., Nováčková , J., Nevolová , D., Kopřivová ,T.:. Respektovat a být respektován, Spirála Kroměříž, 2005.
 • Mertin V., Gillernová , I.:. Psychologie pro učitelky mateřské školy, Portál Praha, 2003.
 • Opravilová, E., Gebhartová, V.:. Rok v mateřské škole. Portál, Praha, 2003.
 • Svobodová, E. a kol.:. Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010.
 • Svobodová, E.:. Hra v mateřské škole. Sborník RAABE, Řízení mateřské školy, Praha, 2005.
 • Svobodová, E.:. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání, RAABE, Praha, 2007.
 • Svobodová E., Váchová A. a Vítečková M.:. Do školky za zvířátky, metodika práce s příběhy v MŠ. Praha, Portál, 2012.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter