Course: Block teaching practice I

« Back
Course title Block teaching practice I
Course code KPEP/MSXK1
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Svobodová Eva, Mgr.
 • Janoušková Monika, Mgr.
 • Kadlecová Veronika, Mgr.
Course content
weekly practice in the same preschool as PPX1 - occupational safety training - assistance to teacher - familiarization with teacher's working responsibilities - teacher's work observation and her communication with children - perception of teacher's effective reactions - participation in children's games - one's games leadership - observation of children's experience - written reflection - analysis with teacher of PF JCU - individual work with child - assistance with aids preparation - videoreflection - portfolio extension

Learning activities and teaching methods
Monitoring, Demonstration, Projection, Work activities (workshops)
Learning outcomes
The aim of the course is to provide students with the posibility of entire perception of preschool life, to get involved in it and to try knowingly influence individual development of particular child, mainly through spontaneous and controlled games.
Skill of systematic observation of educational process, respect of games principles and perception of individual children's experience. Student on his own leads children's playful activities.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Interview, Systematic student observation

videorecord of work with children, practice diary keeping - all the students, students, who don't work in preschool, complete practice in the same extent as full-time study students
Recommended literature
 • Informatorium (časopis pro předškolní výchovu).
 • Caiatiová, M., Delačová S., Mullerová A.:. Volná hra. Portál, Praha, 1995.
 • Helus, Z.:. Dítě v osobnostním pojetí, Portál Praha, 2004.
 • Kol. autorů:. Kafomet pro MŠ, Stařeč. Infra, od 2003 - metodické materiály.
 • Kol. autorů:. Metodické listy. RAABE Praha.
 • Kol. autorů:. Rámcový program pro předškolní vzdělávání, VUP, Praha 2006.
 • Kopřiva , P., Nováčková , J., Nevolová , D., Kopřivová ,T.:. Respektovat a být respektován, Spirála Kroměříž, 2005.
 • Opravilová, E., Gebhartová, V.:. Rok v mateřské škole. Portál, Praha, 2003.
 • Svobodová, E. a kol.:. Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program.Praha: Portál, 2010.
 • Svobodová, E.:. Hra v mateřské škole. Sborník RAABE, Řízení mateřské školy, Praha, 2005.
 • Svobodová, E.:. Obsah a formy předškolního vzdělávání, JČU, České Budějovice 2007.
 • Svobodová E., Váchová A. a Vítečková M.:. Do školky za zvířátky, metodika práce s příběhy v MŠ. Praha, Portál, 2012.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer