Course: Block teaching practice II

« Back
Course title Block teaching practice II
Course code KPEP/MSXK2
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Lietavcová Martina, Mgr.
 • Kadlecová Veronika, Mgr.
 • Janoušková Monika, Mgr.
Course content
- visit to a class colleague in another preschool and participation in morning programme in his/her class, observation record, director's confirmation for the preschool visit, weekly practice confirmation, practice records (preparations, observation, reflection), supply - students working in a preschool of practice make self-reflection focused on the area of controlled children's game - students who don't work in a preschool of weekly practice, in a preschool according to their own choice

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Demonstration, Projection
Learning outcomes
The aim of the course is to guide the students to the skills of their own work with children, planning of this work while respecting the principles of integrated and dynamic education, particular groups of children and class education programme. To familiarize the students with a preschool teacher's responsibilities within a class management. The course deepens the skills of systematic educational process observation.
To plan and realize individually particular activities with children within an integrated block and to propose other possibilities of their continuation. To participate in class documentation keeping.
Prerequisites
not required

Assessment methods and criteria
Student portfolio analysis

observation record from another preschool, director's conformation for a preschool visit, weekly practice confirmation, practice records (preparation, observation reflection), supply
Recommended literature
 • Informatorium (časopis pro předškolní výchovu).
 • Helus, Z.:. Dítě v osobnostním pojetí, Portál Praha, 2004.
 • Kol. autorů:. Kafomet pro MŠ, Stařeč. Infra, od 2003 - metodické materiály.
 • Kol. autorů:. Metodické listy. RAABE Praha.
 • Kol. autorů:. Rámcový program pro předškolní vzdělávání, VUP, Praha 2006.
 • Kopřiva , P., Nováčková , J., Nevolová , D., Kopřivová ,T.:. Respektovat a být respektován, Spirála Kroměříž, 2005.
 • Mertin V., Gillernová, I.:. Psychologie pro učitelky mateřské školy, Portál Praha, 2003.
 • Opravilová, E., Gebhartová, V.:. Rok v mateřské škole. Portál, Praha, 2003.
 • Svobodová, E. a kol.:. Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program.Praha: Portál, 2010.
 • Svobodová, E.:. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání, RAABE, Praha, 2007.
 • Svobodová E., Váchová A. a Vítečková M.:. Do školky za zvířátky, metodika práce s příběhy v MŠ. Praha, Portál, 2012.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer