Course: Personal and Social Preparation

« Back
Course title Personal and Social Preparation
Course code KPEP/OSPK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nota Josef, Mgr. Ph.D.
Course content
experimental learning due to students' abilities

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Personal and social growth through exercising and playing, - warm-up activities, concentration and relaxation exercises, sense perception exercises - locomotion games, non-verbal games, group sensation and contact games, speech advancement, verbal communication
exploring self's abilities for unaffected performance
Prerequisites
none required

Assessment methods and criteria
Essay, Student performance assessment, Systematic student observation

active participation, written self-reflection
Recommended literature
 • Budínská H.:. Hry pro šest smyslů. Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi, IPOS- ARTAMA,Praha 1994.
 • Čáp J.:. Psychologie výchovy a vyučování, Univerzita Karlova, Praha 1993.
 • Dewey J. a spol. :. Americká pragmatická pedagogika, SPN Praha 1990.
 • Koťa J.:. Učitel a jeho profese. in. Kasíková H, Vališová A.: Pedagogické otázky současnosti, ISV nakladatelství, Praha 1994.
 • Kyriacou, Ch.:. Kíčové dovednosti učitele. Praha, Portál, 1996.
 • Lewis, D.:. Tajná řeč těla. Praha, VP, 1992.
 • Luscher M.:. Čtyřbarevný člověk, nakl. I. Železný, Praha 1997.
 • Mareš J., Křivohlavý J.:. Komunikace ve škole - vybrané kapitoly k tématu, Masarykova univerzita, Brno 1995.
 • Mareš J., Man F., Prokešová L:. Anatomie žáka a rozvoj jeho osobnosti, Pedagogika 1996.
 • Pike, G. - Selby, D.:. Globální výchova.
 • Praško J.:. Asertivitou proti stresu.
 • Rainwater J.:. Vezměte život do vlastních rukou.
 • Vacek P.:. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech, Gaudeamus, Hradec Králové 2000.
 • Valenta J.:. Učit se být, Agent. Strom, Praha 2000.
 • Way, B.:. Rozvoj osobnosti dramatickou inspirací. Praha, Portál, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter