Course: Pedagogical Communication

« Back
Course title Pedagogical Communication
Course code KPEP/PKOK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nota Josef, Mgr. Ph.D.
Course content
Experimental learning due to students'abilities

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
A study programme discipline focused on the development of communicative competences of future teachers as an essential condition for managing teaching in schools
Essentials of creative authorial performance
Prerequisites
Personal and Social Preparation (OSPK)

Assessment methods and criteria
Essay, Student performance assessment, Systematic student observation

active participation, written self-reflection
Recommended literature
 • Dinkmeyer, D., McKay, G. D.:. Step. Efektivní výchova krok za krokem. Ptaha, Portál 1996.
 • Gavora, P. a kol.:. Pedagogická komunikacia v ZŠ. Bratislava, Veda, 1988.
 • Hála, B.:. Technika mluveného projevu. Praha. SPN 1958.
 • Karsová, M.:. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, Portál 1995.
 • Kohout, J.:. Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management press 1996.
 • Křivohlavý, J.:. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1998.
 • Kyriacou, Ch.:. Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 1996.
 • Lewis, D.:. Tajná řeč těla. Victoria Publishing.
 • Mareš, J. - Krivohlavý, J.:. Komunikace ve škole. Brno, MU, 1995.
 • Mareš, J., Křivohlavý, J.:. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha, SPN 1990..
 • Prokešová, L. - Stuchlíková, I.:. K vybraným problémům pedagogické komunikace. České Budějovice, PF JU, 1990.
 • Thiel, E.:. Řeč lidského těla. Bratislava, Plasma Servic 1993.
 • Vávra, V.:. Mluvíme beze slov. Praha, Panorama 1990.
 • Vyskočilová, E.:. Vytváření komunikačních dovedností učení. Praha, SPN, 1991.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer