Course: Serial school experience

« Back
Course title Serial school experience
Course code KPEP/PPK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 4
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šimková Ivana, PhDr. Ph.D.
 • Štěpánková Hana, Mgr. Ph.D.
Course content
The course is focused on current needs and issues of methodological practice. Its aim is to deepen the previous knowledge of theory and relate it liberally to the practical needs of actual teachers.Optimal school experience should involve all forms of primary school and include all subjects, types and models of lessons.Students take their school experience at a school nearest their home under the supervision of a mentor - an experienced teacher whose knowledge and professional skills guarantee a high standard of a student's training in modern teaching methods and organisational activities.The credited acknowledgement is awarded by the Faculty methodologist on presenting the mentor's evaluation of a student's school experience, along with the observation logs and lesson plans, and following an intervie

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Monitoring, Demonstration
Learning outcomes
Serial school experience forms a substantial part of the practical training of future primary school teachers. It enables students to create a greater awareness of the import and practical relevance of their theoretical knowledge of pedagogy, psychology, general and special methodology, Czech language and literature as well as other subjects; students thus develop their professional competence through learning skills and routine.
Acquiring the ability to apply the theory in the graduate's methodological practice.
Prerequisites
Active application the ability of metodological praxis.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's language skills, Interview, Systematic student observation

Evaluating and surveying the student's practical preparation. Tasks for independent study: Studying recommended literature oriented to professional competence, routine and skills. Completion requirements: Presenting the observation log. Analysing a lesson plan.
Recommended literature
 • Beránková, E., Lederbuchová, L.:. Trocha literární teorie. Praha: Fortuna, 2001.
 • Čechová, M. a kol.:. Současná česká stylistika. Praha, 2003.
 • Čeňková, J. a kol.:. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, 2006.
 • Doležalová, J.:. Současné pohledy na výuku elementárního čtení a psaní. Hr. Králové 2001.
 • Fabiánková, B. - Havel, J. - Novotná, M.:. Výuka čtení a psaní na 1. st. ZŠ. Paido, Brno 1999.
 • Frühaufová, V. - Miňhová, J. - Mrázová, E.:. Vybrané ped. a psych. problémy výuky elementárního čtení a psaní. UJEP, Ústí nad Lab. 1991.
 • Gajdušová, I.:. Osobnosti a díla světové literatury pro děti a mládež. Ostrava: PedF OU, 2003.
 • Hubáček, J. a kol.:. Čeština pro učitele. Opava, 1996.
 • Karlík, P.-Nekula, M.-Rusinová, Z.:. Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1996.
 • Kutálková, D.:. První třídou bez problémů. Praha, Makropulos, 2000.
 • Mlčáková, R.:. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada, 2009.
 • Peterka, J.:. Teorie literatury pro učitele. Praha: Pedagogická fakulta JU, 2006.
 • Santlerová, K.:. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno, 1995.
 • Toman, J.:. Didaktika čtení a primární literární výchovy. JU Č. Budějovice, 2007.
 • Toman, J.:. Současná česká literatura pro děti a mládež. Brno: Akademické nakl.CERM, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 4 Recommended year of study:4, Recommended semester: Winter