Course: Observational teaching practice

« Back
Course title Observational teaching practice
Course code KPEP/PXNP
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dobiáš Václav, Mgr. Ph.D.
 • Vaníček Jiří, doc. PaedDr. Ph.D.
 • Koldová Helena, doc. RNDr. Ph.D.
 • Šimková Ivana, PhDr. Ph.D.
 • Karvánková Petra, Mgr. Ph.D.
 • Nováček Aleš, RNDr. et PhDr. Ph.D.
 • Holec Jan, PaedDr. Ph.D.
 • Chmelová Štěpánka, Ing. Ph.D.
 • Roučová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Řepa Karel, Mgr. Ph.D.
 • Michalov Ludvík, PaedDr. Ph.D.
 • Nohavová Gabriela, Mgr.
 • Hošpesová Alena, doc. PhDr. Ph.D.
 • Prener Jan, Mgr.
Course content
Complex knowledge of teaching practice and administrative activities of teacher at primary school. Use one's own knowledge and skills acquired during the study in specialized courses and in didactics.

Learning activities and teaching methods
Monitoring, Work activities (workshops)
Learning outcomes
This form of teaching practice is targeted as students' preparation for their own classes management and is one of the attributes of teaching process analysis. In the course of practice, through observations, students get familiar with educational activities of teacher, with use of illustration within classes, practically test choice and option of particular teaching methods for various subjects classes, get familiar with method and ways of evaluating of pupils' knowledge and skills and with use of certain new alternative methods.
To learn how to deal with particular situations in classroom and in extracurricular activities of pupils. To know the course of pedagogical meetings, subject committee meetings, meetings with parents of pupils. To acquire communicative skills.
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Practice in school
Recommended literature
 • Kompetentní učitel 21. století. Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. Praha: Step by Step Česká republika, o . s., 2011.
 • Osnovy a učebnice matematiky pro základní školy.
 • Rámcový vzdělávací program.
 • RVP ZV (aktuální verze).
 • Školní vzdělávací program krok za krokem. Praha, Verlag Dashöfer 2005.
 • Fischer, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha : Portál, 1998.
 • Havlínová, M. a kol. Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál, 1998.
 • Holt, J. Jak se děti učí. Praha : Strom, 1995.
 • Kalhous, Z., Obst, O. Školní didaktika. Praha : Portál, 2001.
 • Kyriacou, Ch. Klíčové dovednost učitele. Praha : Portál 1996.
 • Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál 1998.
 • Švec, V. a kol.:. Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU, 1996.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter