Course: Pedagogical Practice - the Outcomes

« Back
Course title Pedagogical Practice - the Outcomes
Course code KPEP/PXVP
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Chmelová Štěpánka, Ing. Ph.D.
 • Holec Jan, PaedDr. Ph.D.
 • Šimková Ivana, PhDr. Ph.D.
 • David Milan, Mgr.
 • Řepa Karel, Mgr. Ph.D.
 • Petr Jan, PhDr. Ph.D.
 • Nováček Aleš, RNDr. et PhDr. Ph.D.
 • Karvánková Petra, Mgr. Ph.D.
 • Koldová Helena, doc. RNDr. Ph.D.
 • Štěpánková Hana, Mgr. Ph.D.
 • Michalov Ludvík, PaedDr. Ph.D.
 • Roučová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Samková Libuše, RNDr. Ph.D.
 • Hošpesová Alena, doc. PhDr. Ph.D.
 • Dobiáš Václav, Mgr. Ph.D.
 • Prener Jan, Mgr.
Course content
Methodology of teaching the mother tongue at the primary level of basic school. The process of teaching style. Specific methodology of work with the main genres of children's literature: fairytale; adventure story about children; poetry.

Learning activities and teaching methods
Work with text (with textbook, with book), Monitoring, Demonstration, Skills training, Work activities (workshops), Graphic and art activities, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The second phase of the running pedagogic practice - outputs, follows directly in the 6th and 7th semesters the inspections of classes at basic schools. Students start to teach. Teaching preparations start with detailed briefing made by the teacher at a concrete basic school. Students pass the elaborated teaching preparation together with practical comments on inspections of classes to the basic school teacher who controls and completes it before the student's output. Analyses and evaluation of the lesson follows each output.
A thorough understanding of theoretical and professional aspects of the methodology of teaching the Czech language and style is complemented by the ability to employ teaching methods and procedures in the creation of teaching plans. Developing the ability to make a methodological analysis of the subject matter and to use the subject matter creatively within primary school.
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's language skills, Analysis of student's work activities (technical works), Analysis of creative work (musical, visual, literary), Interview, Systematic student observation, Hospitace

The ability to analyse the situation at the training school from the perspective of teaching the Czech language and style and literature at junior level of basic school.
Recommended literature
 • Brabcová, R. a kol.:. Didaktika českého jazyka pro studium učitelství na prvním stupni základní školy. Praha, 1990..
 • Čechová, M. a kol.:. Komunikační a slohová výchova. Praha, 1998..
 • Čechová, M.-Styblík, V.:. Čeština a její vyučování. Praha, 1998..
 • David, M.:. Kapitoly z didaktiky českého jazyka na 1. stupni základní školy. České Budějovice, 2001..
 • Fabiánková, B.-Havel, J.-Novotná, M.:. Výuka čtení a psaní na 1. st. ZŠ. Brno 1999.
 • Frűhaufová, V.- Miňhová, J.-Mrázová, E.:. Vybrané ped. a psych. problémy výuky elementárního čtení a psaní. Ústí nad Labem. 1991..
 • Toman, J.:. Současná česká literatura pro děti a mládež. Brno: Akademické nakl.CERM, 2000.. Brno, 2000.
 • Toman, J. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. České Budějovice, Pedagogická fakulta JU, 1992 a další vyd..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer